بلاگ وب مستر - صفحه 9 از 100 - یک سایت دیگر با وردپرس فارسیاطلاعیه

بلاگ وب مستر

بلاگ وب مستر تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد و در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت شده است
تمامی آهنگ های قرار داده شده در سایت مطابق با فرهنگ خانواده
ایرانی می باشد ، لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ما اطلاع دهید

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران 

دختران جوانی که عده اي از آنها در دانشگاه هم تحصیل کرده اند اما منتظر خودروهایی هستند تا در آنها سوار شوند و ظرف ۱۰ دقیقه بتوانند خواسته هاي جنسی مردان هوس باز را تامین کنند و پولی به دست آورند. آن چنان سریع و عجیب خیابانی شدم که مبدا رابه یاد ميآورم اما چگونه…!؟ درک نميکنم. حالا نه ماه است که در اینکار هستم. جز چند باری که به اصرار و دریافت پول قابل توجه به مهمانی افراد شاسی‌بلند سوار رفتم، از ترس بروز مشکل و گرسنه و بی‌امکانات ماندن خانواده و پدر مریضم، در همین اتوبان‌ها کار ميکنم

 

در شلوغی هر روزه تهران، درست در زمانی که بازار فروش ارز سویه‌اي از شهر رابه خود مشغول کرده و مقابل در صرافی‌ها حجم قابل ملاحظه‌اي آدم عجیب‌وغریب ميبینی ودر عجب ميمانی که دلار به چه دردش ميخورد، درست زمانی که شهر ترافیک روزانه‌اش را سپری ميکند و هیچ‌کس اجازه تردد به دیگری را نميدهد و شاهد ترافیک قفل شده در معابر و اتوبان‌هاي این شهر شلوغ هستی

 

و بازهم درست زمانی که کافه‌ها و مراکز خرید این شهر مملو از آدم‌هاي خسته و عاشق یا خریدارهایی که پول خرج ميکنند تا حال‌شان بهتر شود؛ کسانی مشغول کار و کسب درآمد اما به شیوه خودشان و البته تحمیلی هستند.شیوه‌هاي نامتعارفی از کار و کسب درآمد که اغلب آنها ریشه در فقر و نبود آگاهی‌هاي لازم و ضروری اجتماعی

 

و البته فشار بی‌امان بی‌منطقی‌ها و بی‌رحميهای اجتماعی دارد. گاهی اوقات دریغ از ذره‌اي مروت در وجود همنوعان و همشهری‌ها و البته ذره‌اي درایت در وجود متولیان امور اجتماعی که ميدانند و خود رابه بی‌اطلاعی ميزنند. مشاغلی که با عاملیت انسان‌هاي بی‌رحم و بی‌دغدغه و البته بدون هیچ شرف انسانی و اجتماعی، ميرود تا هر روز توسعه بیشتری پیدا کند و کسان دیگری را وارد عرصه استثمار انسانی کند.

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران

شغل‌هایي گمشده در شلوغی بی‌رحم این شهر که هیچ کس جرات توجه به آنها را ندارد تا مبادا در گردابش گیر کند که اگر به متولیان و مدیران اجتماعی این شهر از آنها بگویی اظهار بی‌اطلاعی ميکنند یا با ژست‌هاي بی‌تفاوتی، اگر بالجمله منکر نشوند؛ از بار حساسیت و ضرورت توجه به آنها ميکاهند.

 

سپیده ۲۵ سال دارد. محال بود که بنشیند و دو کلام از خودش و کارش و دیگران که در اینکار گرفتار آمده‌اند بگوید. راننده تاکسی یکی از خط‌هاي مستقر در میدان ونک در ازای لطف و خدمتی که برایش کردم حاضر شد با او حرف بزند و متقاعدش کند که چند دقیقه به من وقت بدهد. بدون عکس، ضبط صدا و حتی مزاحمت بعدی. پذیرفتم و همین چند روز پیش بود که سر قرار حاضر شدم. ميگفت با دیگران خیلی فرق ميکند.

 

دستکم از حرف زدنش مشخص بود. ميتوانستم کاملا حس کنم. راست ميگفت. روی پله‌هاي ابتدایی پارک آب و آتش همانجایی که ماشین‌ها چراغ چشمک زن خطر را روشن ميکنند تا وارد مدرس شوند ایستادم تا آمد. سخت‌تر از هرکار دیگری برخورد اولیه با این افراد است. کسانی که به نام زنان خیابانی معروفند. کسانی که بخش به اصطلاح فرودست اجتماعی ما را تشکیل ميدهند‌ اما هیچ کس از خودش نميپرسد چرا فرو دست؟ در عوض بخش قابل توجهی از مردان شاید به اصطلاح سلامت و متشخص امروز پایتخت، تشنه دیدار آنها هستند.

 

خودش هم با پوزخندی از این شرایط و واقعیت استقبال ميکند و ميگوید: صبر کن روزی که بیماری‌ها عیان شود باید از این شهر بگذاری و فرار کنی. وقتی که پرسیدم از کجا اینقدر مطمئنی؛ چشم‌هایش را درشت کرد و با لبخندی گفت: من از کجا مطمئنم؟! من به تنهایی یک اتوبان را ميتوانم بند بیاورم. اگر بدانی دراین اتاقک‌هاي فلزی که فکر ميکنی رانندگان‌شان به جدیت دنبال کار و اتفاقات مهم زندگی‌شان هستند، اکثر قریب به اتفاق‌شان هیچ کاری ندارند

 

و به دنبال هزار کار بزه و غلط هستند، تازه ميفهمی که چه ميگویم. وقتی برای سوار شدن دریک ماشین رانندگان با هم دعوا ميکنند و زور و ثروت هم دیگر رابه رخ من کنار خیابانی ميکشند، تازه ميفهمی دراین شهر چه خبر است. بطری آبش را مقداری سرکشید ودر جواب خواسته من برای گفتن از خودش ادامه داد: محال بود که به اینکار وارد شوم. با خودم ميگفتم در مترو بساط فروش لباس زیر و بدلیجات و لواشک راه مياندازم اما دست به اینکار نميزنم‌

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران

اما دقیقا چنان درهای همان کار به رویم بسته شد که یک روزبعد از آنکه فروشندگان مترو تاب حضورم را نیاوردند و بعد از دعوا و تحمل زورگویی یاکوزاهای متروی تهران، کل اجناسم را سر یک اتفاق کاملا معمولی مامورها گرفتند؛ فردای آن از خودروی شاسی‌بلندی در ابتدای خیابان سهروردی پیاده شدم! به ازای شش یا هفت دقیقه کار جنسی۷۰ هزار تومان از صاحب اتومبیل گرفتم. بسیار ارجمند و با آرامش هم پیاده شدم.

 

تازه رندی هم نکردم. وگرنه بیشتر هم ميتوانستم بگیرم. تا بیایم به عقوبت کارم و این که چه کردم فکر کنم، آن سوی اتوبان درست سر خیابان شنگرف از طرف اتوبان حقانی پیاده شدم. اینبار پنجاه هزار تومان به همراه عدد تلفنی که گرفتم و گفت هر وقت خودت تمایل داشتی زنگ بزن. من در خدمتم!

 

آن چنان سریع و عجیب خیابانی شدم که مبدا رابه یاد ميآورم اما چگونه…!؟ درک نميکنم. حالا نه ماه است که در اینکار هستم. جز چند باری که به اصرار و دریافت پول قابل توجه به مهمانی افراد شاسی‌بلند سوار رفتم، از ترس بروز مشکل و گرسنه و بی‌امکانات ماندن خانواده و پدر مریضم، در همین اتوبان‌ها کار ميکنم.

 

حالا در پارک آب و آتش ودر شلوغی جمعیت به تک‌تک افراد نگاه ميکند و با لبخندی تلخ ميگوید: بار قبلی که به پارک آمدم دقیقا با مردی روبه‌رو شدم که روز قبل از ماشینش پیاده شده بودم. حالا با همسر و فرزندانش لابد برای تفریح به این پارک آمده بود. از ترس نميدانست چه کند. من هم از سر شیطنت به دنبالش راه افتادم. «این راکه ميگفت صدای خنده‌اش بلندتر ميشد.» دست آخر گفت: مرد ناگهان به سمت عقب آمد و با چهره‌اي که ترس و التماس در آن موج ميزد

 

رو به من کرد ودر حالیکه یک تراول صد هزار تومانی دستش بود با ترس و البته اشاره گفت: خانم ببخشید شما از این جا عبور کردید و این از کیف شما افتاد! بعد با صدایی آرام گفت: تو رابه جان هرکسی دوست داری دنبال من دیگه نیا. زنم اینبار شک کند کل زندگیم به باد ميرود. تورو خدا طوری وانمود کن که من را نميشناسی!

 

پول را نگه داشته‌ام تا به خودش بدهم. در همین اتوبان تردد ميکند. از گلویم پایین نميرود‌ اما این حجم حقارت و بدبختی و این همه ی تمایل با دیگری بودن به صورت ناسالم را هم درک نميکنم. روز قبلش التماس من را ميکرد که به خانه‌اي که دارد بروم‌ اما آن روز التماس ميکرد که زندگی‌اش را واژگون نکنم!

 

بعد از سکوت چند لحظه‌اي پرسیدم: این مدت توانستی دیگران مانند خودت را در اینکار بشناسی؟ یعنی غیر از شما کس دیگری را ميتوان دید و با او صحبت کرد؟ لبخندی زد و گفت: اگر ميبینی من صحبت کردم دلیل دارد. چند ماه پیش هم مقابل دوربین یک جوان مستندساز که آرزو داشت با فیلمش دریک جشنواره خارجی مطرح شود رفتم‌ اما چهره‌ام را نگرفت. من دانشجوی رشته ارتباطات یکی از دانشگاه‌هاي غیردولتی در تهران بودم که نتوانستم ادامه بدهم.

 

ميفهمم چه خبر است. هنوز روزنامه ميخوانم و پیگیر اخبار هستم‌ اما بعید است بقیه و کلام درست و حسابی و به درد بخور تحویلت بدهند. وگرنه تعداد روسپی‌ها و خیابانی‌ها در تهران کم نیست. دو نفری را ميشناسم که در خیابان پاسداران و اتوبان صدر کار ميکنند. ما هم مردم‌اذيت در کارمان تا دلت بخواهد داریم. البته دراین ۹ ماه اگر چه چیزهایی دیدم که تا آخر عمرت هم بروی و بیایی زیر پوست این شهر شلوغ نميتوانی ببینی یا اگر ببینی

 

و بیان کنی کسی حرفت را باور نکند. جز این که انگ دیوانه بودن و توهم‌زدگی برایت خواهد داشت. من با این وضعیت هنوز تازه‌کارم و تا حالا با کسی یا مشتری درگیر نشده‌ام. اما یکی از همان دخترهایی که گفتم یکبار در خودرویی تا دم مرگ کتک خورده بود. همین قبل از عید. چند ماه قبل خیلی اتفاقی وقتی که در پاسداران از ماشین یک مشتری پیاده شدم آن دختر گفت که همکارم است. بعد که با او روبه‌رو شدم و چند کلمه اختلاط کردیم عدد‌هاي هم دیگر را رد و بدل کردیم.

 

آن روز تماس گرفت و عدد پلاک ماشینی را داد که من مراقب باشم تا طعمه بعدی شخص مورد نظر نباشم. مرد پولداری که در ماشینش شیشه ميکشد و هنگام کار با مشت و کلید به جان سر و صورت زنان ميافتد. من هم باید اگر مورد مشابهی دیدم، مشخصات وی را به دیگران بدهم تا امن‌تر کار کنیم. کار در داخل شهر است. درست است که آن گونه درآمد کمتری داریم، ولی امنیت بیشتری هم داریم.

 

پرسیدم داخل شهری هم مگه داریم؟ پاسخ داد: فرقی ندارد. اصطلاح است. همین اتوبان داخل شهر است. منتهی کار در ترافیک شهر و میان خودروها و کوچه‌هاي خلوت، حس چندان امن و ایمنی ندارد. آن دختر به من گفت: بار اول همسایه‌مان پیشنهاد اینکار را داد و از عوارض کم و خطر کمترش گفت. شوهرش معتاد است و دو سال ميشود که کارش این است. او بیشتر کار ميکند.

 

خرج دو پسر بچه و اجاره خانه و شوهری که هراز‌گاهی پول ميخواهد و اگر تامینش نکند، زندگی‌اش را تهدید به سوزاندن ميکند را در مي آورد. گفتنش هم ترس دارد وای به حال آنکه بخواهی تجربه‌اش کنی. او برای مشتری‌هایش مواد هم تهیه ميکند. یعنی در ازای معرفی ساقی، پول در مي آورد. در همین میدان ونک هم داریم. همه ی جای تهران مثل هم است. فرقی ندارد. میدان‌هاي تهران همه ی دارند.

 

صحبت به جاهای دیگری داشت ميرفت که برای خودش غم‌نامه‌اي دیگر بود. پرسیدم درآمد روزانه‌ات چقدر است؟ آیا ارزشش را دارد؟ این سو و آن‌سوی پارک را نگاهی کرد و سیگارش را روشن کرد و گفت: کسانی بوده‌اند که دلم برایشان سوخته و حتی۲۰ هزار تومان هم بیشتر نگرفته‌ام. اما خب ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان کمتر نميگیرم. نهایت ده دقیقه کار است.

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران

دندان‌گردی کردن در هرکاری تاوان دارد. حالا هم تقریباً هشتاد درصد کسانی که سوار ماشین‌هایشان ميشوم آشنا هستند. صبح‌ها نیستم و کار نميکنم. عصرها که ميآیم نزدیک چهار ساعت و نه بیشتر دویست تا سیصد هزار تومان در ميآورم و ميروم. به هیچ وجه در اتوبان و خیابان نميایستم و زود بر‌ميگردم. اما خوب ميدانم کسان دیگری هستند که بعد و قبل از من در همین مسیری که هستم ميایستند و کار ميکنند. اگر بدانی که تعداد زیادی از زنان در سنین بالا به اینکار مشغول هستند، باورت نميشود.

 

اتفاقا به من ميگویند که با سن و سالم در خیابان و اتوبان بودنم عین خریت است، اما ميترسم. هنوز با خودم کنار نیامده‌ام. چون حق من از روزگار و دنیا این نبود. از این روزگار کينه دارم. از همه ی کسانی که مانع و سد راه پیشرفتم شدند و باعث شدند روسپی خیابانی شوم متنفرم.

 

لااقل خودم نميخواهم روزی را ببینم که از خودم هم متنفر شده‌ام.اشک در چشم‌هایش حلقه زد و نتوانست خودش را نظارت کند. از او کمی فاصله گرفتم تا آسان باشد. به قفس بزرگ کبوترها در پارک نگاه ميکردم. به خانواده‌هاي شاد و خندان و مردان و زنانی که خوشبخت بنظر ميرسیدند. چند لحظه نگذشت که به سمتم آمد. صدایم کرد و گفت: من باید بروم. ببخشید بیشتر از این حالم خوش نیست که باشم. اگر ميخواهی با یکی ازآن دو نفر که گفتم صحبت کنم. شاید بتوانم راضی‌شان کنم که با شما حرف بزنند. خوشحال شدم و با کمال میل پذیرفتم.

 

بعد از تماسی که تقریباً پانزده دقیقه طول کشید، گفت: به هیچ وجه ملاقات را نپذیرفت اما بنا شد تلفنی صحبت کند. تشکر کردم و او رفت.پنجاه دقیقه بعد با شخص مورد نظر تماس گرفتم. ميگفت ساکن شرق تهران است. در خیابان پاسداران و اتوبان‌هاي حوالی این محله از تهران مشغول کار است. ۳۷ سال داشت و ۱۰ سال پیش ازدواجی کرده بود که به طلاق منجر شده بود. ميگفت پنج سال است که به اینکار مشغول است و تقریباً از ساعات بعد‌از‌ظهر تا شب و حتی پاسی از شب مشغول بکار است.

 

چند بار نیز بیمار شده و برای مدتی نتوانسته کار کند. ضرورت مالی و فشار شدیدی که به وی بعد از طلاق همسر وارد شده بود، مجبورش کرده بود تا کار کند. ميگفت: ابتدا در یکی از شرکت‌هاي فنی- عمرانی معتبر کار ميکردم. کار در آنجا باعث شد به دانشگاه رفتم و تا مقطع کاردانی عمران نیز تحصیل کردم.

 

اما ناگهان ورق برگشت. شرکت وادار به تعدیل نیرو شد. وضعیت بد اقتصادی اواخر دولت قبلی که شرکت را مجاب به بیرون انداختن ۷۰ نفر کرد، من را نیز وادار و وادار به تن‌فروشی در خیابان کرد. بعضی‌ها اینکار را تن‌فروشی نميدانند. اما تن‌فروشی‌است.

 

حتی بدتر ازآن. به همان اندازه که وادار ميشوی سکوت ‌کنی و با بیماری روانی سر کنی که تمام تلاشش این است تا در اتومبیلش همه ی کارهای مورد پسند و مورد علاقه‌اش را کند و برای اینکار به هر در و دیواری ميزند تا نهایت لذتش را ببرد ودر این وضعیت چنان خوی و خصلت بیمار خود رابه نمایش ميگذارد که کار از تعجب هم ميگذرد. طبیعی است که ادعا کنم عامل تخریبش از تن‌فروشی بیشتر است. ما در واقع تن‌فروشی ميکنیم و علاوه برآن یک مشت آدم بیمار را هم ویزیت ميکنیم. سعی کردم کمتر صحبت کنم و او ادامه بدهد. بهمین خاطر خیلی کوتاه از او چیزهایی را ميپرسیدم که باید از زبانش ميشنیدم.

 

ميگفت: تهران پر است از این آدم‌هاي روانی از سن ۱۷ ساله و جوان که هنوز دست و پایش را نميشناسد تا پیرمردهایی که برای کمتر شدن بار تحقیرشان، از نوه‌هاي دکتر و مهندس‌شان برای من و امثال من تعریف و تمجید ميکنند. بدبختی اینکار این است که هر تازه‌واردی از همین‌جا شروع ميکند. بعضی مانند من بدلیل آنکه فرزند کوچک و خردسال در خانه دارند تمام تلاش و کوش‌شان این است که فرزند از شغل مادر چیزی نفهمد، بسیاری هم بالاخره تن به تن‌فروشی ميدهند.

 

در نهایت شهر ميشود همین وضعیت و شرایطی که ميبینی. البته من یا همین کسیکه باعث تماس بین من و شما شد را بعنوان مورد خاص ببین. با لبخند من لحنش جدی تر شد و گفت: جدی ميگویم. با تعداد زیادی از کسانی که در اینکار هستند حتی نميتوانی یک کلمه حرف بزنی. به همان اندازه که سمت مردها و مشتری‌ها بیمار داریم،

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران

این طرف هم تا دلت بخواهد بیمار هستند. از هر خوی و خصلت آدم بیمار در اینکار پیدا ميشود. از دختران با خود و خانواده لج کرده، تا زنان آگاه از خیانت همسر که دنبال تخلیه روانی هستند.مشکل شما این است که فکر ميکنید همه ی ما آدم‌هایي خاص و آسيب‌دیده از اجتماع و روزگار و فقر هستیم. منکر نميشوم. تا ۲۰ سال پیش همین بود. اما وقتی کسی از مسوولان به فکر افزایش تعداد و کار ما نشد و خیلی آسان منکر وجودمان شدند، باعث شد که هر مدل آدمی را در اینکار ببینی.

 

چند بار الو‌الو گفته بود اما من مشغول نوشتن بودم و متوجه نشدم. وقتی که فهمیدم، گفت: ببخشید من کاری برایم پیش آمده. بعداً تماس بگیر تا حرف بزنیم. عذرخواهی و خداحافظی کرد. دیگر هم رمقی برای ادامه بحث نمانده بود. شاید او راست ميگفت. انواع و اقسام بیماران و بیماری‌هاي جنسی دراین شهر هر روز به زندگی عادی و طبیعی خودشان ادامه ميدهند و هیچ مراقبت و راهکاری برای درمان یا عامل بازدارنده برای بازرسی در باب جلوگیري از شیوع این معضل و آفت اجتماعی در جامعه نه مطرح ميشود و نه اجرایی.

 

ميماند چند سمینار و همایش که آنها هم بکار یومیه خود مشغولند تا مبادا فلش‌ها در نمودارهای تکراری مثل نمودارهای سال‌هاي پیش باشند. پس تغییرشان ميدهند تا دیگران تصور کنند کاری انجام شده است. پس دیگر هیچ. زندگی دراین شهر گویا همین‌طور در جریان است.

 

ساعاتی از آخر شب را در خیابان هاي پایتخت می گذرانیم ، می‌گویند، قیمت هایشان متفاوت است، اول گمانمان این بود که تنشان قیمت اجناس را می‌گویند اما انگار قیمت بود که با هم فرق داشت، اتحادیه خاصی هم ندارد، هر شخصی خودش قیمت می دهد. میدان مادر مقصد اولمان بود، راهی آنجا شدیم، انگار کاسبی هاي آخر شب هم سرقفلی دارند، اگر یک خانم بیش از ۱۰ دقیقه در محلی بایستد مقصود این است که روسپیاست

 

و به دنبال مشتری میگردد، شاید تذکر هم بدهند چرا این جا ایستاده اي!یک خودروی خارجی توقف می کند ، زن با شتاب به سمت ماشین می رود، چند کلمه اي صحبت و به آرامی در صندلی جلو جای می گیرد و به سمت مقصد نامعلومی حرکت می کنند….

 

به بزرگراه اشرفی اصفهانی میرسیم، پاساژی مشهور دراین بزرگراه قرار دارد که درست رو به روی آن کنار بزرگراه پاتوق زنانی است که با تاریکی هوا برای کار کردن به خیابان می آیند، نام یکی از آنها مژده است ، مژده فقط ۱۹ سال دارد اما چهره اش با آن همه ی آرایش و پروتز هاي گوناگون به سان ۳۵ ساله هاست و برای کار به تهران آمده اما پردرآمد تر از اینکار پیدا نکرده، به قول خودش هر جا کار کنی نظر سو، به تو دارند چه بهتر که خودت دست بکار شوی که سرت کلاه نرود

 

و خیالت آسان باشد که اجباری در کار نیست و با رضایت کامل تن به اینکار می دهي.از مژده می پرسم نام شغلت چیست؟ بدون درنگ می گوید تن فروشی….مژده از درآمد هاي شبانه اش می گوید و این که در هفته یک شب را کاملا تعطیل می کند چون به استراحت نیاز دارد.یکسال و اندی است که تن فروشی می کند، می گوید پولش برکت ندارد اما درآمد خوبی دارد، اگر مشتری باشد تا شبی ۵۰۰ هزار تومان را کاسبم ،

 

اما اگر نباشد باید به ۱۰۰ هزار تومان قانع بایم.پرسیدم اذیت نمی‌شوی آدم هاي جور واجور ودر سن هاي مختلف ، اما هم صحبت ما آن گونه پاسخ داد : فقط پولش برایم مهم است و گرنه فقط چند ساعت مهمانش هستم ، به من چه ربطی دارد آن مرد زن دارد یا ندارد، پیر است یا جوان، دوستش خواهم داشت یا نه، تمامی این مسائل زمانی مهم است که آن آدم بخواهد برای همیشه برای من بماند که نمی‌ماند.

 

مژده بر خلاف ظاهر بسیار مهربانش به قول خودش هنوز مثل دوستانش کارکشته نشده و هنوز هم مثل عده اي از دوستانش از شغلش زده نشده تا آنرا ترک کند. برای مژده همبستری با هر فردی مهم نیست او فقط پولش را می خواهد و بس.او در پاسخ به این سوال که تا به حال شده از تو استفاده کنند و پول هم ندهند، گفت: اوایل کارم چون زیاد وارد نبودم چندین بار برایم پیش آمده حتی یکبار تا سرحد مرگ از ۲ پسر نوجوان پس از برآورده کردن نیازشان کتک هم خوردم.

 

مژده علاقه اي به صحبت راجع به خانواده اش ندارد و می گوید: اگر انها مرا دوست داشتند خواسته هاي مرا برآورده میکردند تا من وادار نشوم تن به اینکار بدهم، گاهی اوقات دوست دارم برایشان بیش از اندازه اي که گفته ام درآمد دارم پول بفرستم، اما با خود می‌گویم شاید شک کنند، همان اندازه اي که ماه به ماه می فرستم کافیست.مژده می گوید اگر کار درست و حسابی بود ، هیچگاه درگیر اینکار نمیشدم ،

 

هنوز به مرز انزجار از شغلم نرسیدم فکر کنم ۵ سال دیگر جا داشته باشم برای تن فروشی اما ترس بعد ازآن اذیتم می کند.مژده به ازدواج هم فکر می کند ، گفتم اگر ازدواج کنی گذشته ات تاثیری در رفتار همسرت داشته باشد، در جواب گفت : شاید با فردی ازدواج کنم که از گذشته ام هیچ نداند چون مرد ایرانی به دنبال نجابت است و هر چقدر هم روشنفکر باشد و اروپایی فکر کند، نمی تواند با تن فروشی همسرش حتی قبل از ازدواج کنار بیاید.

 

تن فروشی پسران برای زنان پولدار

بنظر می رسد پسران و مردانی که به تن فروشی روی می‌آورند، افسردگی زنان روسپی را تجربه نمی کنند. همچنین درآمد بیشتری نیز نسبت به زنان دارند، اما سعی می کنند، کارخود را پنهان کنند. ازدواج‌هاي نامتعارف در بعضی از خانواده‌ها باعث شده است که این شکل از تن فروشی شکل گیرد و ریشه این مسائل را میتوان در فقر فرهنگی و مالی جست‌وجو کرد.

 

عقربه‌هاي ساعت وقتی از ۹ شب می‌گذرد، در خیابان‌هاي کد دار شهر کنار خرید و فروش لباس و مواد غذایی و دیگر اقلام مصرفی، بازار دیگری نیز شکل می گیرد.بازاری که در آن تن، خرید و فروش می شود. دراین بازار ماراتن ماشین‌ها و انسان‌هایي را می توان دید که برای خرید بهتر به رقابت می پردازند و پس از معامله کثیف و غیر‌قانونی، اما علنی، با افتخار از خرید خود از جلوی دیدگان دور می شوند. دراین میان این بازار به میزان فراوانی پر درآمد

 

و گسترده شده که خانه‌هاي تیمی‌فراوانی در شهر شکل گرفته است. افراد زیادی بعنوان رابط‌هاي موتورسوار نیز دراین بازار درآمدهای فراوانی کسب میکنند. یک بازار پنهان در دل شب، که به صورت غیر قانونی، اما علنی بکار خود ادامه می دهد ودر نقاط مختلف شهر نفوذ کرده است.

 

برهمین اساس سعی کردیم از زندگی این قبیل افراد سر در بیاوریم و عمق فاجعه‌اي راکه در شب‌هاي تاریک این شهر رخ میدهد به تصویر بکشیم.

 

پرده اول

از جمعیت زنان خیابانی آمار دقیقی وجود ندارد. اما طبق تحقیقات «مردم‌سالاری» اکثر زنانی که به فساد روی آورده‌اند، اینکار را برای امرار معاش انجام می دهند. البته تعداد زیادی از آن‌ها بعد از مدتی معتاد به مواد مخدر میشوند و همین امر باعث فساد بیشتر دراین زنان می شود. اما موضوع اصلی که بسیار به آن کم پرداخته می شود، چرایی وجود مردانی است که در خیابان‌ها به دنبال کالای مطلوبشان هستند. مشکلات اقتصادی و عوامل فرهنگی و رسانه‌اي در سال‌های اخیر باعث شده است که آمار ازدواج کاهش یابد و همین طور به آمار طلاق‌ها افزوده شود.

 

همین امر نیز باعث رشد روز افزون فساد و فحشا در سطح شهر شده است. از سوی دیگر گسترش خانه‌هاي تیمی در سطح شهر وشکل گیری آن‌ها درکنار منزل‌هاي افراد آبرومند باعث گول خوردن دختران و زنان بسیاری شده و آن‌ها را وارد این بازار کثیف کرده است.

 

صحنه نخست: آرزوی مرگ

جلوی در بام تهران ایستاده‌اند. دختر وسطی سیگاری می کشد و دودش رابا نظم خاصی از دهانش خارج کند. میگوید: «پدر و مادرم دکتر هستند. نیازی به پول ندارم. اما از زمانی که یادم می آید هیچ کس به من محبتی نکرده است. مادر و پدرم سالهاست که من را نمیبینند و حتی نمی‌پرسند که شب‌ها کجا می روم. همین موضوع باعث شده به اینکار روی بیاورم.»

 

گلارا به شیشه نیز اعتیاد دارد و بجای پول از مشتری‌هایش مواد می گیرد. او دو ماه پیش ۲۰ ساله شده است. همانگونه که سیگارش رابه زمین می‌اندازد و با پاشنه ده سانتی کفشش بی‌معطلی فیلتر سیگار را له میکند ادامه می دهد: «وقتی آدمی‌آرزوهایش تمام شود، دیگر چیزی برایش مهم نیست.»

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران

همان لحظه تویوتا کمری جلوی پایش می ایستد و بعد از کمی‌چانه زدن سوار ماشین میشود. ماشین با سرعت زیادی به حرکت در می آید و چشمان دو دختر دیگر روی ماشین می ماند. دختر دیگر که مو هاي بلند مشکی دارد و از زیر شالش نمایان است، می گوید: «سه روز است که کسی سوارم نکرده و کنار خیابان‌ها خوابیده‌ام. من حتی پیشنهاد ۵ هزار تومان هم می‌پذیرم. فقط جای خوابی دراین سرما می خواهم.» قطره اشکی از میان مژه‌هاي بلندش خارج میشود و ادامه میدهد: «از دست نامادریم فرار کردم و مدتی در خانه‌اي تیمی‌ زندگی می کردم.

 

اما بهم تهمت دزدی زدند و از آنجا بیرونم انداخته‌اند.» او از این که سوار ماشینی شود و بعد در خانه با چندین نفر روبه‌رو شود وحشت دارد و با اشکهایی که شدت گرفته است، می گوید: «دلم میـــخواهد تمام پول‌هایي راکه در می‌آورم آتش بزنم، اما چاره‌اي ندارم.»

 

سمیه که تمام مدت گوشه‌اي ایستاده است و به حرف‌هاي دختر با مو هاي مشکی بلند گوش می دهد، زیر لب می گوید: «دعا کن زودتر بمیریم.» بدون این که چیز دیگری بگوید در تاریکی شب گم میشود.

 

صحنه دوم: فحشای شیک

نمای برج که از نوع معماری یونانی است، هر چشمی‌ رابه خود مجذوب می کند. این برج در یکی از مناطق شمال شهر تهران قرار دارد. لابی شیک و لاکچری خبر از گران‌قیمت بودن آپارتمان‌هاي این برج می دهد. دختر قد‌بلند و بسیار زیبایی درب آپارتمان را باز میکند. با چشم میتوان حدس زد که متراژ آپارتمان حدود ۲۰۰ متر است.

 

با این که جلوی درب آپارتمان تابلویی مبنی بر آتلیه عکاسی نیست، اما به اسانی با وسایل موجود درآنجا می توان فهمید که از این مکان بعنوان آتلیه عکاسی استفاده میشود. بعد از چند دقیقه زنی با مو هاي شرابی و آرایش ملایم وارد میشود. خانم هاشمی صاحب این خانه است و شغل رسمی او عکاسی است؛ اما کار این آپارتمان بهمین جا ختم نمی شود.

 

خانمی که لیوان شربت خودرا مینوشد، میگوید: «مادر من سالها دختران زیادی را تعلیم داده است و بعد از مرگش من اینکار را انجام می دهم.» او با بادی که به غبغب می‌اندازد ادامه میدهد: «البته من بسیار شیک عمل می کنم. نخستین بار با خواهرم شروع کردیم. ما مردهای ثروتمندی را درنظر میگیریم و فقط با آن‌ها کار میکنیم. دختر‌ها پیش ما امنیت دارند و پول خوبی در می‌آورند.»

 

در همین حین مرد قوی هیکلی وارد می شود و وی را صدا میکند. بعد از خروج او دختر بلند قد که خواهر خانم او نیز است؛ همانگونه که سومین سیگارش را روشن میکند، میگوید: «من از کارهای خواهرم خسته شده‌ام. سه سال است که ناراحتی اعصاب گرفته‌ام. خواهرم حتی از من هم برای پول درآوردن استفاده می کند.»

 

ابروهایش راکه با مداد قهوه‌اي پهن کرده به هم گره می خورد و با بغض ادامه میدهد: «دوست دارم ازدواج کنم و از دست این خانه، خواهرم و دخترهایی که به این جا می آیند آسان بشوم. از این که مردان پیر و پولدار را تیغ بزنم، خسته شده‌ام.»، اما به اعتقاد خودش راهی برای بیرون آمدن از این باتلاق ندارد.

 

صحنه سوم: مردان متاهل

«بیشتر، مردان متاهل مشتری من هستند». در قسمت مردانه مترو سوار شده است. در هر ایستگاه به یک مرد نزدیک میشود و زیر لبی چیزهایی میگوید. همان طور که زیر چادر رژ لبش را پر رنگ میکند، میگوید: «شوهرم ۵ سال پیش به زندان افتاد و خرج ۴ بچه به عهده من افتاد. سه سال اول را درخانه مردم کار می کردم. بیشتر خانه‌هایي که می‌رفتم، مرد خانه بعد از مدتی به من پیشنهاد می‌داد

 

و من وادار میشدم از آنجا بروم. بعد با خانمی که همسایه روبرویم بود آشنا شدم. او به من گفت: تا جوانم از این فرصت استفاده کنم؛ چم و خم کار را مدتی به من یاد داد. من هم بعد از مدتی کارم را در مترو شروع کردم و قیمتم از ۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان است.» مردی با کت و شلوار خاکستری وارد مترو می شود.

 

او به سمت مرد میرود و زیر لب چیزهایی به مرد میگوید. مرد از جیبش ۵۰ هزار تومان در می‌آورد و کف دست زن میگذارد. ایستگاه بعد نیز سریع خارج میشود. او سریع پول را در کیفش میگذارد و ادامه میدهد: «اقدس خانم به بعضی از زن‌هاي دیگر محله نیز آموزش داده است. آن‌ها وارد اینکار میشوند، چون پول خوبی می توانند از این راه در بیاورند و به شوهرهایشان کمک مالی کنند. البته اقدس خانم هم دراین بین درصد خودرا می گیرد.»

 

بلند می خندد و میگوید: «شوهر بعضی ازآن‌ها میدانند زنشان چگونه پول در می‌آورد؛ ولی به خاطر این که پول خوبی به دست می‌آورند سکوت می کنند.» او سی و چهار سال سن دارد و فرزندانش بزرگ میشوند بدون این که بدانند مادرشان با چه پولی شکم آن‌ها را سیر می کند.

 

صحنه چهارم: آرزوهای رنگی گلبرگ

دور هم ماهواره نگاه می کنند و تخمه می‌شکنند. گلبرگ دختری با چشمان آبی‌رنگ است که فقط ۱۵ سال سن دارد. اومی‌گوید: «ما منتظر میمانیم که رابط بیاید و یکی از ما را ببرد یا کسی رابا خود بیاورد.» او یکسال میشود که از خانه فرار کرده و از همان اول با گروه اکبر آشنا شده است.

 

گلبرگ از آرزوهای دور و دراز خود می گوید: «شنیده‌ام مشتری یکی از دختر‌ها عاشقش می شود و با او ازدواج میکند. من هم خیلی دعا میکنم که این اتفاق برایم بیفتد.» همانگونه که هق هق می کند به اتاق داخل راهرو پناه می برد. سودابه با پوزخندی که کنار لبش است، می گوید: «تازه کار است و هنوز رویابافی می کند.

 

دخترانی که یک بار پاهایشان به این خانه‌ها برسد از نظر جامعه مرده‌اند. وقتی خانواده‌هایمان نمیخواهند ما را ببینند از دیگران چه انتظاری میتوان داشت.» نرگس بلند میخندد و می گوید: «اگر یک روز در خیابان بماند وبا ۲۰ هزار تومان وادار به فحشا شود، قدر این جا را می‌فهمد.» نرگس ده سال است که تن فروشی میکند و از این که وارد خانه‌هاي تیمی‌شده است ابراز خوشحالی می کند.

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران

او می گوید: «تا چند سال پیش کنار خیابان می‌ایستادم و خیلی وقت‌ها پولم را نمی‌دادند و یا با توقع‌هاي نامتعارف روبه‌رو می شدم. اما دراین خانه امنیت دارم و قیمتم از ۳۰ هزار تومان به ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.» او از نگاه‌هاي مردان در لحظه انتخابشان متنفر است. بعد از چند لحظه سکوت ادامه میدهد: «تحمل این که یک نفر به قصد لذت نگاهم کند بدم می آید. اما با عضویت دراین گروه کمی احساس امنیت میکنم.» او معتاد است و از راه تن فروشی مواد خودرا تهیه میکند.

 

در ادامه می گوید: «نخستین بار شوهرم که معتاد بود، مجبورم به تن فروشی کرد. بعد از مدتی هم خودم معتاد شدم و حالا همکارم به این جا کشیده شده است.»، اما سودابه شرایط متفاوتی دارد و حامل ویروس اچ. اي. وی است.او با لبخندی که انگار بر روی لبانش مهر شده است میگوید: «حدود یکسال پیش فهمیدم ایدز دارم. نمیدانم از چه زمانی و توسط چه کسی به این ویروس مبتلا شده‌ام و ممکن است افراد زیادی را مبتلا کرده باشم.»

 

مقداری صدای تلویزیون که سریال ترکیه‌اي نشان میدهد را کم میکند و ادامه می دهد: «خیلی وقت‌ها دلم برای همسر بعضی از این مردان که بی‌گناه فقط برای لذت یک ساعته مرد زندگیشان مبتلا به ایدز می شوند، می‌سوزد.»

 

نرگس با کنایه میگوید: «دلت برای خودت بسوزد که اگر اکبر از این جا بیرونت کند دیگر جایی برای زندگی نداری.» او در ادامه میگوید: «بیشتر این خانه‌هاي تیمی‌با هم در ارتباط هستند و رابط‌هاي مشترکی دارند. بهمین دلیل اگر کسی را از یک خانه بیرون کنند ممکن است، دیگر نتواند عضو گروه دیگری شود.» خانه آن‌ها در اطراف یکی از خیابانهای مرکزی تهران قرار دارد و ساختمان خانه بسیار قدیمی‌است.

 

صحنه پنجم: فحشای مدرن

«دختران و پسرانی که با ما شروع بکار می کنند، حدود ۳ الی ۵ ماه تحت آموزش قرار می گیرند.» پرویز و آتوسا، زن و شوهری هستند که دختران و پسران را آموزش می دهند تا روش‌هاي نوین فحشا را ارائه دهند. پرویز میگوید: «در چند سال اخیر روش‌هاي گذشته از مد افتاده است و همین حالا روابط افراد با حضور یک زن و شوهر مد شده است.»

 

این زن و شوهر یک باشگاه ورزشی دارند که در صبح مخصوص بانوان است و شب‌ها مردان در آنجا ورزش میکنند. آتوسا در ادامه می گوید: «بیشتر مشتریان را در همین باشگاه پیدا میکنیم. نصف در آمد دختر و پسر‌ها نیز مال ما است.» پرویز معتقد است که کار آن‌ها بسیار تخصصی و به روز است و آن‌ها از درآمد خود راضی هستند. آتوسا میگوید: «ما ممکن است شبی ۲۰ میلیون تومان بدست بیاوریم و این موضوع باعث شده است که ما به فکر گسترش کارمان نیز بیفتیم»!

 

پرده دوم

در سال‌های اخیر بازار فحشا شکل جدیدی پیدا کرده است. علاوه بر زنان و دختران دربخش‌هایي از تهران دیده شده است که پسران نیز در ازای دریافت پول، خود رابه زنان متمول می‌سپارند. حتی خانه‌هاي تیمی‌پسران نیز شکل گرفته است. این موضوع متاسفانه روز به روز رو به پیشرفت است و بعضی ازمردان و پسران با اینکار امرار معاش می کنند. بنظر میرسد پسران و مردانی که به تن فروشی روی می‌آورند، افسردگی زنان روسپی را تجربه نمیکنند.

 

همچنین درآمد بیشتری نیز نسبت به زنان دارند، اما سعی میکنند، کارخود را پنهان کنند. ازدواج‌هاي نامتعارف و غرب زدگی در بعضی از خانواده‌ها باعث شده است که این شکل از تن فروشی شکل گیرد و ریشه این مسائل را میتوان در فقر فرهنگی و مالی جست‌وجو کرد.

 

صحنه ششم: سیکس پک عامل مهم

«زن‌ها به سراغ من می‌آمدند و من بدلیل مشکلات مالی پذیرفتم.» سامان مربی بدنسازی است و لیسانس تربیت بدنی دارد. همان طور که سیب زمینی‌هاي آب‌پز جلوی رویش را میخورد، می گوید: «چندین بار در خیابان زنان به من پیشنهاد داده بودند. اما من از اینکار بدم می‌آمد. اما با بیمار شدن مادرم و هزینه‌هاي بالای درمان وادار به اینکار شدم.» اکثر دخترانی که از کنار سامان می‌گذرند وی را بادقت نگاه میکنند.

 

او ادامه می دهد: «نخستین بار با خانم بسیار زیبایی که همسر مسنی داشت بودم و برای یک هفته ۱۲ میلیون تومان به من پول داد. همین پول بی زحمت باعث شد که به اینکار ادامه دهم.» سامان عامل اصلی درآمد بالایش را سیکس پک و صورت زیبایش میداند. او میگوید: «من تا زمانی که قصد ازدواج نداشته باشم به کارم ادامه می دهم.» سامان اینکار را برای مردان بد نمی داند، با این حال دوست ندارد کسی از کارش با خبر شود.

 

صحنه هفتم: پول برای ازدواج

سه نفری با هم زندگی میکنند. امیر حسابدار یک شرکت است و ۲۸ سال سن دارد. او از همه ی جذاب‌تر است و سالهاست بدنسازی کار میکند. کمی‌از چایی داخل فنجانش را مینوشد و میگوید: «من از کاری که انجام می دهم، پشیمان نیستم. چندین زن متمول را می‌شناسم که پول خوبی به من میدهند.»

 

کامی‌که پسر دیگر است با خنده در ادامه می گوید: «امیر کلی کتاب خوانده است که چگونه با زنان رفتار کند.» امیر با لبخند میگوید: «من با علاقه اینکار را انجام می دهم و سعی میکنم ظرافت‌هاي زنانه را بشناسم. در ازای کاری هم که انجام می دهم از ۶۰۰ هزار تومان به بالا میگیرم.» کامی‌در ادامه با غیظ میگوید: «امیر خوب پول می گیرد، چون سیکس پک دارد. اما من از سیصد هزار تومان به بالا می گیرم. البته من ترجیح میدهم بیشتر مشتریانم زنان زیر ۵۰ سال باشند؛ ولی همیشه دنیا بر وفق مراد من نیست.»

 

بهروز که با نامزدش تلفنی مشغول حرف زدن بود، قطع میکند و می گوید: «من ۳ سال است که اینکار را انجام میدهم، تا پول خوبی برای ازدواجم جمع کنم.» سیگاری روشن می کند و ادامه می دهد: «کار پردرآمدی است، ولی به همان اندازه حال آدم را بد میکند. من نخستین بار به خاطر چکی وادار به اینکار شدم و بعد دیدم که از این راه میتوانم پول سنگینی در بیاورم.» امیر و کامی از کار خود راضی هستند. اما بهروز دوست ندارد نامزدش و هیچ کس دیگر از تن فروشی‌اش با خبر شود. او شب‌ها با وحشت این که نامزدش از کارش اطلاع پیدا کند بار‌ها از خواب می‌پرد.

 

صحنه هشتم: مردان فاحشه نیستند

دیوارها، سقف و زمین کافی‌شاپ از جنس چوب است. بوی سیگار و توتون از همه ی جا می آید. فرهاد جامعه شناسی می خواند و از شهرستان برای تحصیل به تهران آمده است. او می گوید: «من برای تحصیل در تهران به پول نیاز داشتم و روزی در خیابان فرشته قدم می‌زدم، که خانم مسنی بهم پیشنهاد داد.

 

ازآن روز در اینکار افتاده‌ام.» فرهاد از ۸۰۰ هزار تومان به بالا میگیرد. همان طور که قهوه تلخش را مینوشد، ادامه میدهد: «هزینه‌هاي زندگی‌ام از زمانی که به اینکار مشغول شدم بسیار افزایش یافته است. چون باید به خودم و لباس‌هایم برسم.» او دیگر نمیتواند مثل گذشته زندگی کند بهمین دلیل به تن فروشی ادامه میدهد. در آخر با لبخندی می گوید: «من زن نیستم که فاحشه خوانده شوم. از درآمدم و کارم راضی هستم.» او از زنانی که برده می خواهند بیزار است و سعی می کند مشتریانش از این نوع نباشند.

 

پرده آخر

با پاک کردن صورت مسئله نمیتوان وجود مسئله را انکار کرد. مساله‌اي که امروز به شکل فاجعه‌اي در شهر تبلور یافته است. شاید بجای انکار کل موضوع، بهتر است به فکر یک راهکار باشیم؛ پیش از آنکه خیلی دیر شود.

 

تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران ،تن فروشی دختران تهرانی،تن فروشی زنان فاحشه در تهران،تن فروشی زنان و دختران در اتوبان های تهران،تن فروشی دختران بدکاره تهران

 

نوشته تن فروشی دختران جوان و زیبا در کنار بزرگراه های تهران | زنان فاحشه در تهران اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (۴۲۸) |تصاویر بازیگران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان «۴۲۸»

بازیگران و سلبریتی هاي ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت هاي زیادی دارند و همیشه عکسهای بسیاری توسط آنها به اشتراک گذاشته می‌شود که ما دراین پست از سایت پارس ناز این عکسهای جذاب را گلچین کرده ایم و شما می‌توانید در ادامه آنها را مشاهده کنید.

 

شروع میکنیم با سلفی قلقلی و عمو قناد در حاشیه یک جشنواره در مشهد مقدس. آن قدر گفتند که عمو قناد روئین تن است ودر طول این قریب به یک قرن اصلاً تکان نخورده, می بینم که نه, آن طور ها هم که میگویند نیست و عمو قناد هم تسلیم چین و چروک روزگار شده است. آرزوی سلامتی داریم برای هردو عزیز و همه ی کسانی که در برای شادی دل کودکان تلاش می کنند.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

آقا تبریک دوباره به همه ی ایرانیان. پس از قضیه سانسور لوگوی باشگاه رم, بار دیگر جهانی شدیم و بر سرزبان جهانیان افتادیم. «ترانه وطنم اي شکوه پابرجای سالار عقیلی در بک گراند نواخته میشود»

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

اگر می دانستیم آگهی /گمشده/ اي که چند روز پیش زدیم انقدر زود نتیجه می‌دهد زودتر اینکار را می‌کردیم طناز زودتر رخ نشان دهد. دیروز در پردیس چارسو, در حاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

واکنش مهراب قاسمخانی به پیشنهاد محیر العقول و تیزهوشانه مسئولین ایرانی به مسئولین رفیق روس.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

هادی حجازی فر عکسی از گریم متفاوت خود در سریال /ممنوعه/ منتشر کرده است. هادی حضور حرفه اي در سینما رابا /ایستاده در غبار/ و /ماجرای نیمروز/ خیلی عالی و متفاوت شروع کرد ولی متاسفانه در چند فیلم بعدی شروع به تکرار همان شخصیت کرده و درگیر تیپ شده است و دارد کاراکتر خلق کرده در فیلمهای نام برده را لوث میکند. امیدواریم هادی با نقشی متفاوت دراین سریال, به این روند پایان بخشد.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

سلفی بهاری امیرحسین فتحی, عاشق پیشه ي این روز هاي سریال شهرزاد, درکنار شکوفه هاي یخ زده از سرمای فروردین. امیدواریم کشاورزان عزیز خسارت زیادی از این سرد و گرم شدن هاي بهاری نبینند.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

خاطره بازی معصومه کریمی با عکسی قدیمی مربوط به سال ۱۳۷۳ در پشت صحنه برنامه ساعت خوش, درکنار فاطمه هاشمی, امیر غفار منش و همسرِ آن روز هایش زنده یاد پوپک گلدره که چندی بعد از هم جدا شدند و چند سال بعد ازآن, پوپک دریک سانحه جاده اي برای همیشه از قاب هاي زمینی پرکشید و رفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

مسعود خان ده نمکی کارگردان پرفروش ساز و ارزشی سینما و تلویزیون عکسی جالب از نوجوانی هایش به اشتراک گذاشته بود. از همان موقع معلوم بود که صاحب این عکس وقتی بزرگ شد, یک چیزی مثل اخراجی ها خواهد ساخت.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

سلفی مهسا طهماسبی و پدر عزیزش که زحمت کشیده و دخترش رابه دانشگاه میبرد. دستش درد نکند.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

سفری به خاطرات با این عکس از پشت صحنه فیلم /سام و نرگس/ اثر ماندگار زنده یاد ایرج قادری که با آن عصر جدیدی در سینمای کشور ایران رقم زد. /مو سرخه/ ي سینما با همان جذابیت و جدیت بر صندلی کارگردان تکیه زده, سال‌ها پیش ازآن که سرطان مثانه آخرین خنجر را محکم تر بزند و غریبانه در اتوبان کرج – قزوین به خاک سپرده شود, درکنار رضا گلزارِ جوان و ناشناخته, نوشین حسین خانی که چندی بعد از این فیلم برای همیشه

 

از ایران فرار کرد و پناهنده شد و اخیراً پس از تحمل سال‌ها آوارگی, سر از شبکه ماهواره اي من و تو در آورده و مجری گری میکند و زنده یاد محمود کاکاوند که همانند سرنوشت اش دراین فیلم, به زندگی خود پایان داد و خودرا کشت. اگر ماجرای تلخ بیتا توکلی, بازیگر خردسال و شیرین این فیلم را – که یکسال پس از اکران فیلم در سانحه تصادف درگذشت – به جمع قصه هاي این عکس اضافه کنیم, رضا گلزار باید روزی سه بار برای خود اسپند دود کند که از طلسم سام و نرگس قسر در رفته است* اي کاش حامی الآن این جا بودو /دلم گرفت/ را می‌خواند, چون واقعا با این عکس دلمان گرفت.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

یاسمینا باهر و همسرش امیر یل محترم, در نخستین تجربه شان با پسران کریم*

فکر بد نکنید, پسران کریم نام یک رستوران در مشهد است*

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

سلفی پدر و دختری امیرمهدی ژوله و گندم خانم, با کپشن طنازانه اي که اشاره به وقایع اخیر دارد.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

خب, تشکر کن.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

روشنک خانم از تصویر مشخص است که خودت به چه اندازه به این دعایی که کردی امیدوار هستی.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

مریم معصومی پس از کتکی که در خیابان از چند ناشناس خورده حالا در کلاس هاي دفاع شخصی و آمادگی جسمانی ثبت نام کرده است تا جلوی تکرار این موضوع را بگیرد.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

دورهمی اینفلوئنسر هاي خلاق و هنرمند به همراه احسان کرمی و محمد بحرانی که خبر از یک همکاری جالب می‌دهد. از چپ, محمد لقمانیان عروسک گردان با استعدادی که اخیراً با عروسک /لقمه/ و ویدئو هاي خلاقانه اش بسیار ترکانده است, سهیل مستجابیان بازیگر تئاتر که به دابسمش معنای جدید بخشیده است, کیا رکنی بهترین بیت باکسِری که تا بحال دیده اید, سُرور خانم که دابسمش هاي وی که اکثراً دیالوگ هاي مرجانه گلچین هستند, بسیار مشهور شده و احسان کرمی و محمد بحرانی عزیز.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

اینا می گن سرکوب کنم حرفام رو بریزم تو خودم, ولی نه من حقیقت رو کشیدم رو خودم.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

پست محسن چاوشی به مناسب اول اردیبهشت, روز بزرگداشتِ استاد سخن حضرت سعدی شیرازی. البته این مجسمه اي که عزیزان ساخته اند بیشتر شبیه بیژن بنفشه خواه است تا جناب سعدی.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

سلفی نازنین بیاتی در حال تفریح و استراحت در دامان طبیعت. بنظر می رسد عزیزان بین فیلم برداری سریال گلشیفته چند روزی به استراحت رفته اند.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

عکس یادگاری کاظم احمدزاده مجری کهنه کار تلویزیون درکنار احمد مهرانفر در مراسم تجلیل از هنرمندان برنامه هاي نوروزی تلویزیون.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

روایت پرویز پرستویی از داستان واقعی زندگی کریستیانو رونالدو و آخرین عکس وی درکنار پدرش.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

مهدی سلوکی و یک سلفی بدون شرح دیگر, صرفا برای این که ثابت کند گوشی وی هم دوربین جلو دارد.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

جمله جدید استاد مریم کاویانی که همانند جمله هاي قبلی اش لرزه بر اندام آدمی اندازد. مریم خانم از عینکتان مشخص است علاوه بر /شادی/ با /خجستگی/ هم عهد و پیمان دارید.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

سلفی نیکا خانم درکنار مهران غفوریان در شب تجلیل از هنرمندان برنامه هاي نوروزی.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

گریم متفاوت امیر آقایی و طناز طباطبایی در کار جدید عزیزان که یک فیلم سینمایی به نام /روسی/ است. فیلمی به کارگردانی امیرحسین ثقفی کارگردان جوانی که اثر نسبتاً موفق /مردی که اسب شد/ رادر کارنامه دارد. خبر دیگر که میلاد کی مرام آنرا اعلام کرد پیوستن رسمی طناز طباطبایی به اینستاگرام است. چه کرد این آگهی ما با خانم طباطبایی*

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

پوستر جالب یک نمایش که در آن از عکس کودکی نقش آفرینان آن استفاده شده است. بهاره رهنما, نگار عابدی, محمد نادری, سپند امیرسلیمانی و صحرا اسداللهی.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

تفریحات پدر و پسری بابک جهانبخش و آقا آرتا.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

جواد عزتی و مه لقا باقری, با تیپ هماهنگ و ست شده در حاشیه یکی از اکران هاي جشنواره جهانی فیلم فجر.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

رپورتاژ آگهی الناز حبیبی برای دندان پزشک اش. به نظرم این پاشنه هاي نیم متری و نوک تیز خانمها را باید سلاح سرد به حساب بیاورند و تردد با انها را ممنوع کنند. یک هو دیدی خشمگین شد و کفش را در آورد و پرتاب کرد, آیا امنیت جانی برای طرف مقابل وجوددارد؟*

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

پریوش خانم نظریه هم عکس اتاق گریمی منتشر کرده است.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

رضا صادقی و پست تکراری اش درباره دوستی با حیوانات و رفاقت با سگ ها.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

السا فیروز آذر, تورج خان منصوری, تهمینه میلانی, ماهور الوند و محمد نیک بین, در فرش قرمز جشنواره فیلم پکن که برای اکران فیلم /ملی و راه هاي نرفته اش/ در آن شرکت کرده اند. /تابستان داغ/ ساخته ابراهیم ایرج زاد دیگر فیلم ایرانی حاضر دراین جشنواره است که برای هردو نماینده کشورمان آرزوی موفقیت می کنیم. میلاد کی مرام بازیگر نقش اول مرد این فیلم به پکن نرفته است.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

چون که درگیر فیلم برداری کار جدیدش یعنی /ماهی سفید/ است, یک فیلم سینمایی کمدی پرستاره ساخته رضا گلچین کوهی. در این جا هم در پشت صحنه با بیژن بنفشه خواه سلفی گرفته است.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

نیکی کریمی بازیگر فیلم /آستیگمات/ ساخته مجیدرضا مصطفوی, برای اکران این فیلم در جشنواره جهانی فیلم فجر به پردیس چارسو رفته بود.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

آناهیتا درگاهی, لمیده بر کاناپه در حال اجرای نمایش جدیدشان که کارگردان آن همسرش اشکان خطیبی است.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

درود به شرف نرگس کلباسی که یک تنه جور همه ی چهره ها را می‌کشد و به صورت تمام وقت در حال تلاش برای بازگشت مردم زمين لرزه زده سرپل ذهاب به زندگی عادی است. دراین پست هم فراخوان برای کمک مالی کرده تا دراین راه همراهی اش کنیم. اگر قصد کمک دارید, بسم الله.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

امیر جدیدی و رامبد جوان هم دیروز در جشنواره حضور پیدا کردند.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

یک سینماگر چینی در حاشیه جشنواره قصد درود و علیک با مریلا زارعی داشت که مریلا آن گونه از ماجراهای بعدش قسر دررفت, ولی خب گرفتار ماجراهای بعد از دست ندادن شده*

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

باران کوثری هم دریکی از اکران هاي جشنواره دیده شد.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

ترلان پروانه با انتخابی تیزهوشانه تصویرش را مثل توپ چهل تیکه فوتبال کرده است*

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

وقتی کسی نیست مثل هواداران برخی ها نقاشی تان را بکشد, خودتان دست بکار شوید و از اپلیکیشن هاي نقاشی کننده استفاده کنید*

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

/جوان به حادثه اي پیر میشود گاهی/ به روایت تصویر. البته این حادثه اي که پوریا حیدری را پیر کرده /سالن زیبایی/ نام دارد.

عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (428) |تصاویر بازیگران

 

نوشته عکس های گلچین شده بازیگران و هنرمندان (۴۲۸) |تصاویر بازیگران اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش

کریم انصاری فرد بازیکن بدون حاشیه فوتبال با همسر یونانی اش زندگی آرام و بدون جنجالی دارد. او بتازگی با دختر میلیاردر یونانی ازدواج کرده است. مهاجم خوش چهره المپیاکوس یونان که با درخشندگی خود به فهرست برترین گلزنان این تیم پونانی پیوسته است زمزمه هاي از احتمال پیوستن کریم انصاری‌ فرد ستاره ایرانی به بوندس لیگا وجوددارد وی از فوتبالیست هاي موفق ایرانی می باشد که در تیم ملی نیز سابقه حضور دارد.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافیبیوگرافی و عکس هاي کریم انصاری‌ فرد و خانواده اش

 

نام : کریم

نام خانوادگی : کریم انصاری‌ فرد

تاریخ تولد : ۱۴ فروردین ۱۳۶۹

محل تولد : اردبیل

پیشه : فوتبالیست در پست مهاجم

باشگاه فعلی : المپیاکوس

عدد پیراهن : ۱۷

همسر : الکساندرا صوفیا کالولی

 

کریم انصاری‌ فرد متولد ۱۴ فروردین ۱۳۶۹ در اردبیل، بازیکن فوتبال است. وی فارغ التحصیل لیسانس رشته تربیت بدنی از دانشگاه آزاد می‌باشد

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کودکی کریم انصاری‌فرد

 

زندگی شخصی کریم انصاری‌ فرد فوتبالیست ایرانی

کریم انصاری‌ فرد سه خواهر و سه برادر دارد و خودش فرزند آخری خانواده می‌باشد از علی دایی به عنوان الگوی زندگی اش نام می‌برد و از معدود بازیکنانی است که تمام رده‌هاي تیم ملی را تجربه کرده‌ است.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کریم انصاری‌فرد در گذر زمان

 

وضع مالی و اولین حقوق

خدا را شکر وضعیت خانواده‌ام خیلی خوب بوده و تامین بودم. همه ی چیز در زندگی من برنامه‌ریزی شده و دارای اصول است. مبلغ اولین قرارداد فوتبالی‌ ام ۲۵هزار تومان بود که با تیم بزرگسالان ذوب‌آهن اردبیل در ۱۴ سالگی منعقد کردم

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافیکریم انصاری‌فرد

 

علاقه با جایزه برادر

برادر بزرگ‌ ترم که در تبریز دانشجو بود به من گفت اگر در پایان سال سوم ابتدایی با معدل ۲۰ درسم را تمام کنم برایم یکدست لباس تیم‌ ملی ایران را خواهد خریدمن هم تمام تلاشم را کردم و حسابی درس خواندم تا به معدل ۲۰ برسم سپس وقتی آن یکدست لباس را از او هدیه گرفتم تشویق شدم تا بیشتر از قبل دنبال فوتبال بروم

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کریم انصاری‌فرد

 

-عروس یونانی ایران

الکساندرا صوفیا کالوولی در اینروزها نامی آشنا برای ورزش دوستان ایرانی است. او همسر آینده کریم انصاریفرد مهاجم ملی پوش تیم المپیاکو است.به گزارش پارس ناز او تحصیلکرده رشته دکتری در قبرس و سپس روانشناسی در دانشگاه کولوناکی است.او حدود یک سال قبل در دیدار با کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی المپیاکو یونان احساسی را تجربه کرد که نتیجه اش امروز عکس هاي زیبا و عاشقانه اي از انها روی جلد رسانه هاي مختلف است. او از خانواده اي ثروتمند و سرشناس در یونان است

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافیکریم انصاری‌فرد و همسرش سوفیا

 

هدیه کریم انصاری فرد به نامزدش در کریسمس

هر چند در ابتدا گفته شد که عکس‌هایي که از این دو نفر منتشر شده مربوط به یک سال قبل است، اما رسانه‌هاي یونان خبر این ازدواج را منتشر کردند.از شب گذشته انتشار یک عکس جدید در فضای مجازی، موجب شده تا تردید‌ها در مورد ازدواج کریم انصاری فرد با دختر مذکور کمتر شود.

 

عکسی که ظاهراً در اینستاگرام دختر میلیارد یونانی منتشر شده و توضیح آن نشان میدهد که این انگشترهدیه کریسمس کریم انصاری فرد به همسرش است. روی عکس از کلمه «شوهر» استفاده شده است.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافیتاریخ عروسی کریم انصاری فرد و نامزدش

ظاهراً کریم انصاری فرد در شب عید پاک مسیحیان که ۱۲ فروردین ماه سال جاری خواهد بود جشن ازدواجش رابا الکساندرا صوفیا کالولی برپا می کند. این رسانه یونانی در ادامه نوشت: کریم انصاری‌فرد اخبار مربوط به عروسی خودرا در جشن تولدی که برای همسرش در روز ۹ مارس گرفته بود اعلام کرد.

 

مسعود شجاعی، ملی‌پوش ایرانی تیم آاک آتن نیز دراین مراسم حضور داشت و انتظار میرود در جشن عروسی انصاری‌فرد با صوفیا نیز حضور یابد.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

شروع حرفه اي کریم انصاری فرد
ر اسل ۱۳۷۷ وقتی ۸ ساله بودم که مدارس فوتبال اینترکمپوس در شهر های اردبیل تاسیس شد و خانواده‌ام با توجه به علاقه فراوان من به فراگیری فوتبال، مرا دراین مدرسه ثبت‌ نام کردند ودر اصل الفبای فوتبال را دراین مدرسه آموختم

 

در یکی از اردوهای تدارکاتی سایپا در اردبیل، زادگاه کریم، او توسط علی دایی، مربی ارشد، تحت آموزش قرار گرفتو در آکادمی جوانان باشگاه سایپا پذیرفته شد. بعد از مدتی او به تیم اصلی راه یافت و ۱۳۱ بازیرسمی در لیگ برتر خلیج فارس و ۵۵ گل حاصل کار او در سایپا بود. او در سایپا پیشنهاداتخارجی خوبی داشت که به‌دلیل مشکلاتی انتقال او انجام نشد.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

در ۸ سالگی به اردوی تیم ملی نونهالان زیر ۸ سال رفتم ودر تیم ملی زیر ۱۰ و ۱۲ ساله هم بازی کردم سپس عضو تیم ذوب آهن اردبیل شدم درسال ۱۳۸۵ وقتی شانزده ساله بودم به باشگاه سایپا آمدم تا در تیم بزرگسالان این باشگاه بازی کنمعلی دایی فوتبال کریم را زمانی که سایپا رابه اردوی اردبیل برده بود در حین تمرین درکنار تیم دیده بودو از او برای حضور در سایپا دعوت کرده بود

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافیکریم انصاری‌فرد

 

پرسپولس و تراکتور

انصاری فرد پس از درخشندگی در سایپا خرداد ماه ۱۳۹۱ با قرارداد سه ساله به پرسپولیس تهران پوست اما سر یک سال فسخ قرار داد کرد ودر تیر ۱۳۹۲ به تیم تراکتور سازی تبریز رفت .اولین گل انصاری‌فرد برای تیم تراکتورسازی تبریز برابر تیم ذوب آهن به ثمر رسید.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کریم انصاری‌فرد

 

شروع لژیونر شدن کریم انصاری‌ فرد

اوساسونا

کریم انصاری‌فرد با قراردادی دوساله به باشگاه فوتبال اوساسونا پیوست؛ ارگان خبری باشگاه اوساسونا،عکسی از کریم انصاری‌فرد با پیراهن پرسپولیس منتشر کرد ودر مورد این بازیکن، توضیحاتی داد و عدد وی را ۱۲ اعلام کرد.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

در تابستان سال ۲۰۱۵ او با باشگاه فوتبال پانیونیوس در سوپر لیگ یونان به توافق رسید. ۴۴ بازی رسمی و ۱۴ گل حاصل کار او دراین تیم بود.

 

المپیاکوس

کریم انصاری‌فرد با قراردادی به ارزش ۵۰۰ هزار یورو و به مدت ۳ فصل و نیم به تیم فوتبال المپیاکوس یونان پیوست. وی همین حالا با ۱۱ گل بهترین گلزن سوپر لیگ فوتبال یونان می باشد.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کریم انصاری‌فرد مهاجم تیم ملی

 

قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران ۹۳–۹۲ به همراه تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

قهرمانی سوپر لیگ فوتبال یونان ۱۷–۲۰۱۶ به همراه تیم فوتبال المپیاکوس

 

فردی

آقای گل لیگ برتر خلیج فارس: ۲

حضور در تیم سال لیگ برتر خلیج فارس: ۲

آقای گل فصل سوپر لیگ فوتبال یونان: ۲۰۱۵–۲۰۱۶

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

لژیونرهای موفق ایرانی

 

برنامه‌ریزی اقتصادی کریم انصاری‌ فرد

پدر و برادرانم مشاوره اقتصادی به من می دهند. من پولم رابه آنها میدهم تا برایش برنامه‌ریزی کنند.به گزارش پارس ناز از نظر سرمایه‌گذاری‌هاي اقتصادی، برنامه‌هایي مدنظرم بوده است. ساخت و ساز در ایران خوب جواب می دهد. داشتن ملک و املاک در تهران خیلی خوب است. غیر از فوتبال، زندگی بازیکنان سطح اول دنیا را رصد میکنم.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کریم انصاری‌ فرد و بوفون دروازه بان معروف

پزشک بهرامی‌نژاد، بدنسازم، فیلم تمام تمریناتی که رونالدو انجام میدهد را در اختیارم قرار می دهد تا آنرا ببینم.من در آی‌پادم کلیپ‌هاي مربوط به همه ی بازیکنان و مهاجمان دنیا را دارم و هرروز آنها را نگاه میکنم که در فوتبال من تاثیر به‌ سزایی دارد. این فیلم‌ها را قبل از هر بازی یا جلسه‌ تمرینی،میبینم تا شرایط روحی و تمرکزم بهتر شود.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافیاعتقادات مذهبی

از لحاظ اعتقادی آدم سفت و سختی هستم. اگر بدانم مسئله‌اي وجوددارد که مرا اذيت می دهد، از آنجا که انسان معتقدی هستم، سعی می کنم با نماز خواندن و دعا، به آرامش برسم. گاهی اوقات هم به زیارت می روم.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کریم انصاری‌ فرد :در بین هنرها بیشتر موسیقی ودر کنار آن سینما را دنبال می‌ کنم.هر وقت فرصتی داشته باشم، سعی می کنم فیلم‌هاي سینمایی را ببینم.ولی بطور کل چون تعداد جلسات تمریناتم زیاد است، زمان زیادی برای دیدن فیلم‌ها ندارم. صدای بابک جهانبخشرا واقعا دوست دارم. در بین هنرپیشه‌ها، علی صادقی را خیلی دوست دارم و کارهایش را دنبال میکنم.البته با بسیاری از بازیگران و هنرپیشه‌ها هم رفیق هستم.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

کریم انصاری‌ فرد :مدیر برنامه‌هایم در حال رایزنی است تا درصورت داشتن پیشنهاد، به یک لیگ معتبر بروم.لیگی که دوست دارم، لیگ اسپانیاست.خودم طرفدار رئال مادرید هستم و این تیم را خیلی دوست دارم.

 

برنامه‌ام این است که مدتی در یکی از باشگاه‌هاي متوسط بازی کنم و از آنجا به یک تیم بزرگ‌تر بروم.به اندازه کافی توانایی استفاده از زبان‌ انگلیسی را دارم اما با این حال زبان کار میکنم بخصوص که خواهرمدر دانشگاه، زبان انگلیسی تدریس می‌ کند.زبان فوتبالی و زبان انگلیسی‌ ام بطور کلی خوب است. اکثر حرف‌هایي که مربیان در زمان تمرین میگویند رابه خوبی متوجه می شوم.

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

انگیزه زیادی برای حضور در جام جهانی روسیه دارم. ما با پرتغال، اسپانیا و مراکش همگروه شده ایم. گروه دشواری است؛ ولی تجربه خیلی خوبی پیش روی ما خواهد بود. این یک جام تاریخی برای ایران خواهد بودو تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

 

کریم انصاری فرد همه ی چیز درباره همسر یونانی اش و زندگی شخصی اش +عکس و بیوگرافی

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

همه ی چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی

 

نوشته همه چیز درباره کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش +عکس و بیوگرافی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

مدل های کفش پاشنه بلند ۲۰۱۸ بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


بهترین و شیک ترین مدل های کفش پاشنه بلند ۲۰۱۸ 

اگر به دنبال بهترین و شیک ترین و جذاب ترین مدلهای کفش پاشنه بلند هستید با سایت پارس ناز همراه باشید چراکه به روزترین مدلهای کفش پاشنه بلند مخصوص بهار و تابستان را برایتان جمع آوری کرده ایم. شما می توانید این کفش ها را در مهمانی ها و مجالس بپا کنید و از جذابیت خودتان لذت ببرید. همچنین عده اي از مدلهای کفش پاشنه بلند برای بیرون رفتن نیز مناسب هستند.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

طبق معمول پوشیدن لباس‌ها و کفش‌هاي مدرن، بدلیل طراحی خاص و غیر معمول آن‌ها کمی سخت و دردسرساز است. گاهی شدیدا دوست داریم جدید ترین مدل تاپ یا شلوار جین تنگ و یا کفش‌هاي پاشنه بلند زیبا را امتحان کنیم اما پوشیدن آن‌ها ما را معذب و ناراحت می کند. مثلاً کفش‌هاي پاشنه بلند بدلیل ساختار خاصی که دارند، انگشتان پا رابه هم می‌چسبانند و بعد از چند ساعت راه رفتن با آن‌ها درد شدیدی

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

در انگشتان و ساق پا احساس میکنیم و ممکن است دیگر هرگز سمت کفش محبوب‌مان نرویم. نیازی نیست تمام کفش‌هاي پاشنه بلند خود راکه هزینه زیادی صرف آن‌ها کرده اید، داخل کمد حبس کنید و یا دور بیاندازید چون راه‌هاي مختلفی وجود دارند که به کمک آن‌ها می توانید کفش مورد علاقه‌تان را بدون درد و ناراحتی بپوشید. در متن زیر چند راه حل مختلف برای اینکار بشما معرفی می کنیم.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

۱٫ مواظب پینه شست پایتان باشید
طبق تحقیقات انجام شده در دانشکده معالجات و درمان امراض پا، ۸۰ درصد زنان از مشکلات مربوط بپا رنج میبرند که ۱۵ درصد این مشکلات ناشی از پینه شست پا است. پینه شست پا یک عارضه ناشی از تغییر شکل مفاصل انگشت شست پا است که به مرور باعث کج شدن انگشت به سمت داخل می شود.به گزارش پارس ناز این عارضه تا حد زیادی ژنتیکی است اما گاهی بدلیل پوشیدن کفش‌هاي بسیار تنگ و پاشنه بلند ایجاد میشوند.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

پس حتماً مطمئن شوید کفشی که انتخاب می کنید مناسب پای شما باشد. البته به گفته پزشک لورین، متخصص امراض پا، شاید پوشیدن کفش تنگ و پاشنه بلند باعث به وجود آمدن پینه شست پا نشود اما قطعا آنرا تحریک و تشدید می کند.

 

بنابر این اگر موقع انتخاب کفش متوجه شدید که انگشت شست پا به انگشت کناری چسبیده و تحت فشار قرار گرفته آن کفش را کنار بگذارید و کفشی انتخاب کنید که برای انگشتانتان فضای بیشتری داشته باشند و همین‌طور اندازه پاشنه کفش ترجیحا بیش از ۴ سانتی‌متر نباشد.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

۲٫ کفش پاشنه‌بلند پشت‌‌باز نپوشید
کفش‌هاي پاشنه‌بلند پشت‌باز و به خصوص آن‌هایي که فقط یک بند باریک دور مچ پا دارند کفش هاي مناسبی نیستند زیرا با پوشیدن آن‌ها پا مدام داخل کفش لیز می خورد و شما برای پیشگیري از لیزخوردن به پنجه پا فشار وارد میکنید. بنابر این عضلات پا و ساق پا کشیده شده و باعث درد شدید پا می شوند.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

۳٫ قبل از خرید، حتماً کفش را یک بار امتحان کنید
سعی کنید هرگز به صورت آنلاین و بدون امتحان‌کردن کفش نخرید. حتماً داخل فروشگاه کفش مورد نظر را بپوشید و حتی چند قدمی با آن راه بروید تا مطمئن شوید مناسب است و فشاری به انگشتان‌تان وارد نمیکند.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

۴٫ در پوشیدن کفش پاشنه بلند تنوع به خرج دهید
اگر خیلی به کفش‌هاي پاشنه بلند علاقه دارید سعی کنید مدل‌هاي مختلف با پاشنه‌هاي مختلف داشته باشید و این‌که هرروز، تمام مدت کفش پاشنه بلند نپوشید.سایت پارس ناز ،مثلاً یک روز کقش پاشنه بلند و روزبعد یک جفت کفش تخت بدون پاشنه بپوشید. این بهترین راه حل است.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

۵٫ تمرینات کششی مخصوص به پشت ساق پا انجام دهید
پوشیدن کفش پاشنه‌بلند به مرور زمان عضلات پشت ساق پا را جمع میکند. پس بهتر است با انجام یکسری حرکات کششی از جمع شدن و دردناک شدن عضلات پشت ساق پا پیشگیري کنید. برای این‌کار مقابل یک دیوار بایستید و یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار دهید. دست‌ها رابه طوری

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

که انشگتان رو به بالا باشند، به دیوار بچسبانید. زانوی پای عقبی را درحالیکه پاشنه آن به زمین چسبیده، کمی خم کنید. مواظب باشید پاشنه پا از زمین جدا نشود. حالا لگن و کل بدن رابه جلو فشار دهید. با اینکار کشش و فشار را در عضلات پشت ساق و پاشنه پا حس خواهید کرد. اینکار را پنج مرتبه برای هر پا انجام دهید. سعی کنید هرروز چند دقیقه این حرکت را انجام دهید به خصوص بعد از این‌که برای چند ساعت با کفش پاشنه بلند راه رفته‌اید.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

۶٫ یک جفت کفش تخت همراه خود داشته باشید
برای بیشتر خانم‌ها پیش آمده که موقع بیرون رفتن از منزل کفش پاشنه بلند زیبای خودرا پوشیده و بعد از چند ساعت احساس می کنند که دیگر قادر به تحمل درد پا و راه‌رفتن با آن کفش نیستند. پس تا حد امکان یک جفت کفش تخت همراه خود داشته باشید، به خصوص زمانی که به یک مهمانی و یا جشن عروسی می روید. دراین صورت میتوانید موقع سرو شام کفش‌هاي خودرا عوض کنید و بعد از این‌که عضلات‌تان کمی استراحت کردند برای ادامه مهمانی دوباره کفش پاشنه بلند خودرا بپوشید.

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدلهای کفش پاشنه بلند ۲۰۱۸ بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

مدل های کفش پاشنه بلند 2018 بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار

 

نوشته مدل های کفش پاشنه بلند ۲۰۱۸ بهترین و شیک ترین مجموعه کامل کفش پاشنه دار اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات

زندگی رضا قوچان نژاد و سروین بیات از همان ابتدا رسانه اي شد، چراکه رضاقوچان نژاد بین مردم محبوبیت زیادی داشت و سروین بیات خواهر بازیگر مشهور ساره بیات بود. آنها ازدواج کردند و حالا صاحب فرزند نیز شده اند که تصاویر خانوادگی خودرا گهگاهی در اینستاگرام به اشتراک می گذارند. 

 

رضا قوچان نژاد فوتبالیست مطرح کشورمان که در لیگ هلند بازی می کند چند ماهی صاحب یک فرزند پسر شده و لحظات خوبی رابا همسر و پسرش درکنار هم سپری می‌کنند این ستاره تیم ملی کشورمان صفحه شخصی اش رابا عکس هاي از همسر زیبا و پسر دوست داشتنی اش بروز کرد

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

به گزارش پارس ناز، رضا قوچان نژاد فوتبالیست تیم ملی کشورمان, چند ماهی است که پدر شده است. این بازیکن ۳۰ساله و همسرش سروین بیات صاحب یک فرزند پسر به نام دوران شده اند.مراسم ازدواج رضا قوچان نژاد در آمستردام هلند هم زمان با مراسم ازدواج لیونل مسی بود. همسر رضا قوچان نژاد، سروین بیات خواهر ستاره سینما ساره بیات می‌باشد که مراسم عقد و ازدواج آنها نیز در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۵ در مشهد مقدس برگزار شد.

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

رضا قوچان نژاد درباره آخرین شرایط تیم ملی اظهار کرد: اردوی خیلی خوبی در حال برگزاری است؛ تمرینات خیلی خوبی داشته‌ایم و بر اساس برنامه‌ریزی که انجام شده دو بازی دوستانه داریم که دیشب یکی از آنها را برابر تونس برگزار کردیم؛ این دو دیدار قطعا به ما کمک میکند چرا که تونس و الجزایر سبکی کاملا مشابه با مراکش به لحاظ فیزیکی و تاکتیکی دارند؛ بهمین خاطر فکر می کنم این دو بازی آزمایش بسیاری خوبی برای ماست که خودمان را آماده حضور در رقابت‌هاي جام جهانی کنیم.

 

وی درباره دیدار برابر تونس گفت: بازی برابر تونس درس خیلی خوبی برای ما بود؛ هر چند داور شاید چند اشتباه بزرگ انجام داد اما ما دیشب برابر تیمی بازی کردیم که از سطح فوتبال آسیا بالاتر بود؛ بازی با تیم نیرومند تونس تجربه خیلی خوبی برای ما بود هر چند که فکر میکنم حق ما باخت نبود.

 

قوچان نژاد افزود: یکسری اشتباه‌ها در زمین بازی مرتکب شدیم و باید یاد بگیریم که بتوانیم زودتر شرایط بازی را در زمین بخوانیم؛ در اینبخش کمی دیر عکس‌العمل نشان دادیم اما مطمئنا چنین بازی‌هایي به ما کمک میکند تا این اشتباه‌ها را بهتر و زودتر رفع کنیم؛ به هرحال این بازی به ما کمک زیادی میکند تا بتوانیم خودمان را برابر حریفی مثل مراکش ببینیم.

 

او با اشاره به بازی روز سه‌شنبه ایران برابر الجزایر هم گفت: چند روزبعد با الجزایر بازی داریم که در سطح تونس و شاید هم بهتر باشد؛ خیلی خوب است که این تجربه‌ها را پیش از جام جهانی کسب کنیم.مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که دومین حضور در جام‌جهانی را در پیش‌رو میبیند درباره فضای این تیم در فاصله ۸۲ روز تا آغاز این رقابت‌ها گفت: اگر بخواهیم رسما بگوییم این تعداد روز تا شروع جام جهانی زمان باقیمانده اما واقعیت این است که پس از پایان رقابت‌هاي انتخابی

 

جام جهانی، این مسابقات برای ما آغاز شده است؛ ما از الان خودمان رابه لحاظ ذهنی و روانی آماده حضور در جام جهانی و دیدار برابر مراکش میکنیم؛ دقیقا بهمین خاطر اهمیت اردوهایی این چنینی مشخص میشود؛ دراین اردوها کار می کنیم تا در جام جهانی از چیزی شگفت‌زده نشویم.

 

قوچان‌نژاد درباره رقبای ایران در جام جهانی و این که مراکش شاید از نظر هواداران تیم راحت‌تری برای تیم ملی ایران باشد، گفت: هیچ تیمی در جام جهانی راحت نیست؛ وقتی تیمی به جام جهانی رسیده یعنی کیفیت حضور در میان بهترین تیم‌هاي دنیا را داشته است؛ ما باید به همه ی رقبا احترام بگذاریم؛ فکر می کنم ما باید بر روی خودمان و کیفیت تیمی خودمان تمرکز کنیم؛ باید تلاش کنیم که تاکتیک‌هاي خوبی برای مرحله گروهی داشته باشیم و حتماً کاری انجام دهیم که به مرحله بعد صعود کنیم.

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

او در پاسخ به این سوال که آیا رویای صعود به مرحله حذفی جام جهانی تعبیرشدنی است، گفت: اگر شدنی نبود که اصلا بهتر بود به روسیه نرویم؛ همه ی ما با یک هدف به جام جهانی می رویم و آن هم این است که تبلیغ خیلی خوبی برای کشورمان انجام دهیم؛ بنابراین باید تا آنجایی که می شود پیشرفت کنیم و یکی از این پیشرفت‌ها این است که برای صعود به جام جهانی تلاش کنیم.

 

قوچان‌نژاد با بیان این که تیم ملی همیشه نیاز به فضای مثبت دارد، گفت: حمایت از تیم ملی مهم است اما از همه ی مهم‌تر نیاز تیم ملی به انرژی مثبت است؛ مطمئن هستم که هواداران و کل فوتبال ایران خوشحال هستند که تیم ملی به جام جهانی رفته و برای مردم ایران موجب افتخار است که تیم ملی دو بار پشت سر هم به جام جهانی صعود کرده است؛ سری قبل خاطره خیلی خوبی از تیم ملی در ذهن مردم ثبت شد و مردم خیلی خوب از ما استقبال کردند؛ اینبار هم امیدوارم با انرژی مثبتی که از طرف کل کشور به سمت ما می آید، مطمئنا میتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

 

بیوگرافی رضا قوچان نژاد

رضا قوچان‌ نژاد متولد ۲۹ شهریور ۱۳۶۶ در مشهد، فوتبالیست است.فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم سیاسی است، او برادرزاده جبار قوچان نژاد از مربیان سابق والیبال تیم میزان خراسان است، جمیل پدرش یکی از فوتبالیست هاي قدیمی خراسان بود.رضا تنها یک برادر بزرگ تر از خود بنام مهدی دارد

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

عموی رضا قوچان نژاد : رضا از همان ۳ سالگی عاشق فوتبال بودعشقش این بود که سر بخورد و تکل بزند، آن‌ هم روی فرش و قالی که البته پاهایش زخم هم می‌ شد در آن زمان به دلیل محدودیت در تهیه توپ فوتبال چند جوراب برمی‌ داشتیم و آنها را داخل هم می‌ گذاشتیم تا گرد شود و به شکل توپ دربیاید او با همین توپ جورابی فوتبال را آغاز کرد

 

مهاجرت به هلند

از شش سالگی به هلند رفتم و فوتبال حرفه اي را در همان کشور از ۱۲ سالگی در باشگاه هیرنوین آغاز کردم حدود ۱۲ سالی که در هلند بودم در چند باشگاه دیگر هم عضویت داشتم تا این که سال ۲۰۱۱ به بلژیک آمدم و به باشگاه سن ترویدن پیوستم

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

ازدواج

رضا قوچان نژاد ۱۱ فروردین ماه ، سال ۱۳۹۶ با سروین بیات ازدواج کرد، سروین خواهر ساره بیات بازیگر سینما می‌باشد که در انگلستان به همراه خانواده اش زندگی می کند

 

ماجرای آشنایی

زمانی که رضا قوچان نژاد بازیکن چارلتون بود رفت و آمدهایش به انگلیس، گوچی رابا سروین بیات آشنا کر در دورهمی هایي که ایرانی ها میگرفتند، این دو هم دیگر را دیدند. این اتفاق مربوط به یکسال قبل از ازدواج است و شاید دلیل اصلی علاقه این دو به هم، هنر باشد

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

ویولون نوازی و شغل همسر

گوچی که درکنار فوتبال علاقه زیادی به موسیقی دارد، ویولن زن قهاری است. بیات هم شغل اصلی اش طراحی داخلی ساختمان است. حتی طراحی سفره عقد و سالنی را هم که جشن عقدشان در آنجا برگزار شد، خود بیات انجام داده بود.

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

نحوه دعوت به تیم ملی

در زمان قطبی که در هلند بازی میکردم ایشان من را زیر نظر داشت و چند بار با هم صحبت کردیم اما به نتیجه نرسیدیم مدتی بعد که به بلژیک آمدم کی‌ روش چند بار آمد و بازی من را دید البته وی را ندیدم اما به من گفتند که در ورزشگاه بوده و بازی را دیده است و بالاخره از سوی او درسال ۲۰۱۱ دعوت شدم

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

علاقه با ساندویج ایرانی

بله. کلا استثنایی است. در تهران ساندویچی که میخورم همه ی چیز دارد. از سالاد بگیرید تا کالباس و جوجه و همه ی چیز. خیلی خوشمزه بود. با سس قرمز هم لذت زیادی دارد

 

غذا

هیچ چیز آبگوشت نمیشود

 

لقب تا حماسه ساز

نام مستعار رضا قوچان نژاد در کشور هلند و بلژیک گوچی «Gucci» استوی هم‌ چنین سابقه عضویت در تیم زیر ۱۹ ساله‌هاي هلند را در کارنامه دارد او تک‌ گل برتری تیم ملی ایران در برابر تیم ملی کره جنوبی را در ۲۸ خرداد ۹۲ وارد دروازه کره جنوبی کرد و باعث صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل شد

 

بیوگرافی سروین بیات

سروین بیات متولد ۲۳ دسامبر در تهران، طراح است.او در دبیرستان رشته گرافیک و هنر خواند سپس بعد از اتمام تحصیلات مدرسه اي به ایالات امریکا مهاجرت کرد و با شورو شوق دنبال هنر و طراحی رفت سپس در دانشگاه واشنگتن دی سی در رشته طراحی داخلی پذیرفته و فارغ التصحیل شد

 

او خواهر بازیگر مشهور ساره بیات می‌باشد

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

سروین بیات صاحب شرکت طراحی در کشور آمریکا

سروین بیات خیلی زود با تکمیل دوره آموزش در فنگشوی طراحی داخلی از موسسه نیویورک کارش را آغاز کرد او همچنین از نخستین شرکت کنندگان دوره هاي هانتر دالاس کشور آمریکا با مدرک طراحی درو پنجر استاو صاحب شرکت طراحی داخلی و فنگشوی در ایالات امریکا بنام OPULENCE است

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

فنگشوی چیست ؟ «به این معنی که تغییرات مناسب در محیط زندگی و کار میتواند تغییرات فراوانی در جریان زندگی بوجود آورد و کار اصلی فنگ شویی تمرکز روی این جنبه از سبک است در واقع محل زندگی را از انتخاب زمین، توجه به طبیعت اطراف، نحوه ساخت بنا و چیدمان داخلی آن مورد توجه قرار می‌دهد»

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

ازدواج با رضا قوچان نژاد

سروین بیات در فروردین سال ۱۳۹۵ با رضا قوچان نژاد بازیکن فوتبال ازدواج کرد.رضا قوچان نژاد متولد شهریور ۱۳۶۶ در مشهد است و پدر و مادری مشهدی دارد ودر زمان کودکی به همراه خانواده‌اش به هلند مهاجرت کرد. وی در رشته علوم سیاسی نیز مدرک دانشگاهی دارد و همچنین استعداد ذاتی در نواختن ویلن برخوردار است

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

نحوی آشنایی و ازدواج

رضا قوچان نژاد که در هلند بزرگ شده، در حال حاضر بازیکن تیم چارلتون انگلیس است. هرچند او درسال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بازیکن قرضی الکویت و الوکره بود ولی رفت و آمدهایش به انگلیس، گوچی رابا سروین بیات آشنا کرد. در دورهمی هایي که ایرانی ها میگرفتند، این دو هم دیگر را دیدند. این اتفاق مربوط به یکسال قبل است و شاید دلیل اصلی علاقه این دو به هم، هنر باشد

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی
گوچی که درکنار فوتبال علاقه زیادی به موسیقی دارد، ویولن زن قهاری است. بیات هم شغل اصلی اش طراحی داخلی ساختمان است. حتی طراحی سفره عقد و سالنی را هم که جشن عقدشان در آنجا برگزار شد، خود بیات انجام داده بود.

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

بیوگرافی سروین بیات,رضا قوچان نژاد و سروین بیات,تصاویر خفن سروین بیات,تصاویر بی حجاب سروین بیات همسر رضا قوچان نژاد,عکس لو رفته از سروین بیات

 

عدم صدور ویزا

رضا قوچان نژاد : همسر من یک دو ملیتی ایرانی – آمریکایی استاخیرا با او می‌خواستم به کشور آمریکا بروم و تقاضای ویزای کشور آمریکا کردم اما چون ملی پوش ایرانی بودم، به من ویزا ندادند، این اتفاقات در ۲۰۱۷ سال بعد از میلاد مسیح، فقط برای این که یک احمق مثل ترامپ در راس قدرت است، خنده دار است واقعا …

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

عکس لو رفته رضا قوچان نژاد و همسر و خواهر زنش

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

عکس های شخصی رضا قوچان نژاد و همسر 

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

رضا قوچان نژاد و همسرش،عکس های رضا قوچان نژاد و سروین بیات

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی

 

نوشته زندگی به سبک رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات +عکس و بیوگرافی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب 

بهترین تصاویر عاشقانه دونفره دختر پسرهای عاشق برای شما که می‌خواهید بهترین هاي عاشقانه را ببینید. متن هاي عاشقانه ناب هم در میان عکسها قرار داده شده اند.

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

تو باید باور کنی
تمام چیزی که
من احتیاج دارم تویی

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

از تمام شعرهای جهان
من تو را حفظم

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

من معتقدم
خلقت من علت داشت
من زاده شدم تا به فدایت گردم

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

مرا ببوس
می‌خواهم ببینم خوابم یا بیدار
این که دارمت

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

نقطه ي امن جهان
شیبِ کمِ شانه ي توست

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

میدوختم
زمین و زمان رابه هم
اگر می‌خواست او
به قدر سر سوزنی مرا

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

طوری دوستت خواهم داشت
که تمام عاشق ها
حساب کار دستشان بیاید

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

من و دل بریدن از تو
چه محال خنده داری

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

سرماخوردگی
عاشقونه ترین بیماری دنیاست
اونجایی که بهش میگی
نزدیکم نیا سرما میخوری
لبتو محکم میبوسه و میگه:
سرمای تو خوردن داره

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

– چه صنمی باهاش داری؟
+ دلتنگِ چسبوندن صورتم به گردنش و عمیق نفس کشیدنشم

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

تو مثل نفس شدي برام
کشیدنت الزامیه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

تصاویر عاشقانه دونفره دختر و پسر

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه

 

نوشته عکس های عاشقانه دونفره با شعرهای ناب |عکس پروفایل دونفره عاشقانه اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷

ولادت امام زمان «عج» فرا رسیده و برای تبریک این عید میتوانید از متن ها و اس ام اس های زیر به عزیزان خود استفاده کنید. نیمه شعبان بر شما خجسته باد!!!

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

گفتم که خدا مرا مرادي بفرست

توفان زده‏ ام مرا نجاتي بفرست

فرمود که با زمزمه يا مهدي

نذر گل نرگس صلواتي بفرست

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

بخوان دعاي فرج را دعـــا اثــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعاي فرج را و عـافـيــت بـطـلــب که روزگار بســـي فتنه زير ســـر دارد
بخوان دعاي فرج را کـه يـوسـف زهـــرا ز پشت پرده ی غيبت به ما نظـر دارد
بخوان دعاي فرج رابه ياد خيمه ی سبز که آخرين گل سرخ از همه ی خبـــر دارد

 

 * * * * *اس ام اس نيمه شعبان* * * * * 

 

در انتظار باران نيست آنکه بذري نکاشته

زهي خجسته زماني که يار باز آيد

به کام غم‏زدگان غم‏گسار باز آيد

اگر فداي امام زمان نخواهد شد

ز سر چه گويم و سر، خود چه کار باز آيد

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

ويرانه نه آنست که جمشيد بنا کرد

ويرانه نه آنست که فرهاد فرو ريخت

ويرانه دل ماست که هر جمعه به يادت

صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت

اس ام اس نيمه شعبان

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

يازده پله زمين رفت به سمت ملکوت

يک قدم مانده، زمين شوق شکفتن دارد

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

در انتظار ديدنت همه ی دلها بيقرارند 

ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

به اميد روزي که متن تمام اس ام اس ها يک جمله باشد و آن : مهدي آمد

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

ای منتظران گنج نهان می‌آید / آرامش جان عاشقان می‌آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می‌آید

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

سر راهت در انتظارم 

برده هجرت صبر و قرارم .

جز ظهورت ای گل زهرا .

به خدا حاجتي ندارم
کجايى اى هميشه پيدا از پس ابرهاى غيبت؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ولادت سه نور ولايت بر شما مبارک

ماه ميلاد سه پرچم دار عشق

دلبر و دلداده و دلدار عشق

ماه ميلاد سه ماه عالمين

سيد سجاد و عباس و حسين«ع»

اس ام اس تیریک نيمه شعبان

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

سه نور آمد به عالم پر ز احساس

خوشبو هر سه از عطر گل ياس

سه نور تابناک آسماني

حسين بن علي ، سجاد و عباس

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

ای وارث تاج و تخت محمود بیا
مرآت صفات پاک معبود بیا
خلق آرزوی بهشت موعود کنند
والله تویی بهشت موعود بیا
صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد
گفت برخیز که آرام دل و جان آمد
سحر از پرده نشینان حریم خلوت
نغمه برخاست که شاهنشه خوبان آمد

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

دامن علقمه را عطر گل ياس يکي است

قمر بني هاشميان در همه ی ناس يکي است

سير کردم شماره ابجد و ديدم به حساب

نام زيباي اباصالح و عباس يکي است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شعبان شد و پيک عشق از راه آمد

عطر نفس بقيه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسين

يک ماه و سه خورشيد دراين ماه آمد

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

شعبان بهانه ای است براي دوستي با خدا ، لحظه هايت سرشار از اين دوستي باد.

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

خدايا 

تو آنچناني که من دوست دارم

پس مرا آن چنان کن که تو دوست داري

اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه امين

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

بـوی نفس حجت ثانی عشر آید
ای شب حرکت کن که بزودی سحر آید
ای صبح بیا تا شب هجران به سر آید
خـورشید بنی فاطمه از کعبه بر آید
تنها پسر زهرا ما را پـدری کن
این قافله گم شده را راهبری کن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

کاش مي شد اشک را تهديد کرد مدت لبخند را تمديد کرد

کاش مي شد در ميان لحظه ها لحظه ی ديدار را نزديک کرد

ميلاد نور پيشاپيش مبارک

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 آن که بي باده کند جان مرا مست کجاست ؟ آن که بيرون کنداز جان و دلم دست کجاست؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آن که قسم خورم جز به سر او نخورم آن که قسم من و توبه ام اشگست کجاست

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

کجايى اى هميشه پيدا از پس ابرهاى غيبت؟

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

سحر از دامن نرجس، برآمد نوگلى زیبا
گلى کز بوى دلجویش، جهان پیر شد برنا
به صبح نیمه شعبان تجلّى کرد خورشیدى
که از نور جبینش شد، منوّر دیده زهرا«س»

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

در کودکي خوانده بوديم” آن مرد درباران آمد”؛ غافل ازاينکه تاآن مردنيايد، باران نمي بارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

۶» هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به “ســيــنـه” بي قرار است

هنوزم خواب ميبينم به شب ها همان مردي که بر اسبي سوار است

همان مردي که جمعه آيد روزي … و اين پايان خوب انتظار است

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

مهدی جان
سئوالی ساده دارم از حضورت
من آیا زنده ام وقت ظهورت
اگر که آمدی من رفته بودم
اسیر سال و ماه و هفته بودم
دعایم کن دوباره جان بگیرم
بیایم در رکاب تو بمیرم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تا امر فرج شود مهيا بفرست بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

عزيز ديدنت را بهانه بسيار داريم اما بها نه

کلاس اول خوانديم ” آن مرد در باران آمد “

اکنون مي فهميم تا آن مرد نيايد باران نخواهد آمد

اللهم عجل لوليک الفرج

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست ،طوفان زده ام راه نجاتی بفرست،فرمود که با زمزمه یا مهدی «عج» نذر گل نرگس صلواتی بفرست

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

خدايا !

آن چنان زمين گيرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم 

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مهدي جان !

روا بود که گريبان ز حجر تو پاره کنم

دلم هواي تو کرده بگو چه چاره کنم

اللهم عجل لوليک الفرج

تا کسي رخ ننمايد ز کسي دل نبرد

دلبر ما دل ما برد و ز ما رخ ننمود

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي

چه بغضها که در گلو رسوب شد نيامدي

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات

بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تا امر فرج شود مهيا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

اللهم عجل لوليک الفرج

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

بي تو ای صاحب زمان

بي قرارم هر زمان

از غم هجر تو من دلخسته ام

همچو مرغي بال و پر بشکسته ام

اللهم عجل لوليک الفرج

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

درود بر مهدی امت‌ها
درود بر عدل معروف جهان
درود بر ماه تابان
درود بر خورشید تاریکی‌های پنهان
درود بر ماه شب چهاردهم
درود بر بهار مردم و خرمی روزگاران
درود بر نور دیدگان مردم
خدایا با نور «امام مهدی» همه ی‌ی تاریکی‌ها را روشن کن

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

آمد گه شادمانی ای مردم

آن وعده ی آسمانی ای مردم

ای زنده دلان ظهور نزدیک است

هنگام ظهور نور نزدیک است

آن ماه به چاه رفته باز آید

قائم به اقامه ی نماز آید

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ما معتقديم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ظلم کسي تير خواهد زد

قسم به هر چهارده آيه نور

قسم به زخم های سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي گردد

مهدي به ميان شيعه برمي گردد

اللهم عجل لوليک الفرج

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

اگر تو نيايي سيلي ظالمان هميشه بر گونه مظلومان مي خورد و صداي ستمگر همه ی جا به گوش مي رسد …

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

اللهم عجل لوليک الفرج

کامل بتاب و رخ بنما …

اگر تو ياري کني جسمم آرام مي گيرد

پس فکري براي دل بي تابم کن

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

فقط توئي که مي تواني داد عدالت سر دهي

چون تو زاييده حقي 

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

شايد آن روز که سهراب نوشت:

“تا شقايق هست زندگي بايد کرد”

خبري از دل پر درد گل ياس نداشت

بايد اين گونه نوشت:

هر گلي هم باشد، چه شقايق چه گل پيچک و ياس

زندگي بي مهدي

زندگي با غم‏هاست

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

شاید آن روز که سهراب نوشت:

“تا شقایق هست زندگی باید کرد”

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید آن گونه نوشت:

هر گلی هم باشد، چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی بی مهدی

زندگی با غم‏هاست

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

اگر با آمدن “آفتاب” از “خواب” بيدار شويم نمازمان قضاست

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

ای مدني‏برقع و مکي نقاب

سايه‏نشين، چند بود آفتاب

منتظران رابه‏لب آمد نفس

ای ز تو فرياد به فرياد رس

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

از ناکجاي وجود بي مقدارم، تا آستان بي کران کوي تو، در ميان سيلاب اشک،

پلي از نياز مي زدم. پلي از انتظار،
از غيبت تا ظهور

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

چه انتظار عجيبي
تو بين منتظران هم
عزيز من چه غريبي !
عجيب تر آن كه چه راحت
نبودنت شده عادت
چه بي خيال نشستيم
نه كوششي ، نه تلاشی
فقط نشسته و گفتيم :
خدا كند كه بيايي

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

آقا بيا تا زندگي معنا بگيرد
شايد دعاي مادرت زهرا بگيرد
آقا بيا تا با ظهور چشم هايت
اين چشم های ما کمي تقوا بگيرد

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

اگر چه…
او يوسف دلرباي زهراست/ با هيچ گهر خريدني نيست
با ديده ی از گناه لبريز/ آن روي چو ماه ديدني نيست
ولي…
تو مگو ما را بدان شه بار نيست/ با کريمان کارها دشوار نيست.

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

اين ديده نيست قابل ديدار روي تو/ چشمي دگر بده که تماشا کنم تو را
تو در ميان جمعي و من در تفکرم/ کاندر کجا روم و پيدا کنم تو را

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

بخوان دعاي فرج را دعــا اثــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعاي فرج را و عـافــيــت بـطـلــب که روزگار بســي فتنه زير ســر دارد

بخوان دعاي فرج را کـه يـوسـف زهــرا ز پشت پرده ی غيبت به ما نظـر دارد

بخوان دعاي فرج رابه ياد خيمه ی سبز که آخرين گل سرخ از همه ی خبـــر دارد

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

بــوي عـطــر يــار دارد جمـعه ها
وعــــده ديـــدار دارد جمــعه ها
جمــعـه هـا دل ياد دلبـر مـي کنـد
نغمه يا ابـن الـحسن سـر مـي کنـد

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

غروب پنجشنبه بي قرارم / شبيه جمعه ها چشم انتظارم
فقط يك جمعه مي آئي ولي من / تمام جمعه ها را دوست دارم 

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

اين عشق آتشين ز دلم پاک نمي شود
مجنون به غير خانه ی ليلا نمي شود
بالاي تخت يوسف کنعان نوشته اند
هر يوسفي که يوسف زهرا نمي شود

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

پر از عطشم، مرا تو دريايي کن
سرشار از احساس و تماشايي کن
هر چند که ما بديم و پيمان شکنيم
ای خوب بيا دوباره آقايي کن

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

خانه آرزوهايم
کلبه ای است کوچک در دشت شقايقها
که تو را کم دارد
راستي کي مي آيي ؟

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

خستگان عشق را ايام درمان خواهد آمد – غم مخور آخر طبيب دردمندان خواهد آمد

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

زهي خجسته زماني که يار باز آيد

به کام غم‏زدگان غم‏گسار باز آيد

اگر فداي امام زمان نخواهد شد

ز سر چه گويم و سر، خود چه کار باز آيد

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

سؤالي ساده دارم از حضورت

من آيا زنده‌ام وقت ظهورت؟

اگر تو آمدي، من رفته بودم

اسير سال و ماه و هفته بودم

دعايم كن دوباره جان بگيرم

بيايم در حضور تو بميرم

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

 

عصر يك جمعه دلگير،

دلم گفت: بگويم، بنويسم

كه چرا عشق به انسان نرسيدست،

چرا آب به انسان نرسيدست،

و هنوزم كه هنوز است، غم عشق به پايان نرسيدست

بگو حافظ دل‌خسته ز شيراز بيايد،

بنويسد كه هنوزم كه هنوز است،

چرا يوسف گم‌گشته به كنعان نرسيدست و

چرا كلبه احزان به گلستان نرسيدست

عصر اين جمعه دلگير،

وجود تو كنار دل هر بي‌دل آشفته شود حس

كجايي گل نرگس؟

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

عمريست كه از حضور او جا مانديم
در غربت سرد خويش تنها مانديم
او منتظر است تا كه ما برگرديم
ماييم كه در غيبت كبري مانديم

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

قطعه گم شده ای از پر پرواز کم است

يازده بار شمرديم و يکي باز کم است

اين همه ی آب که جاريست نه اقيانوس است

عرق شرم زمين است که سرباز کم است

***اللهم عجل لوليک الفرج***

کاش صاحب برسد ،بنده به زنجير کند
ماجوانان همه ی را در ره خود پير کند
کاش چشم گل زهرا به دل ما افتد
با نگاهش به دل غمزده تاثير کند

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

کي مي‌شود صبح ،

ناشتاي چشم‌هايمان رابه نگاه تو بگشاييم؟

کي مي‌شود شام ،

تصوير تو رابه قاب خوابهايمان ببريم؟

کي مي‌شود شب و روزمان،

در فضاي ظهور تو بگذرد؟ يا ابا صالح من

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

گفتم که روي خوبت از من چرا نهان است گفتا تو خود حجابي ، ورنه رخم عيان است

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

مردم به خدا از غم هجران و جدايي/ ای دلبر دور از نظرم پس تو کجايي
بر حال دل زار، تو خود خوب گواهي/ جز عشق تو ما را نبود هيچ گناهي

 

* * * * * * * * *اس ام اس نيمه شعبان* * * * * * *

 

مست عشقم، مست يارم، مست دوست
مست معشوقي که عالم مست اوست
يا صاحب الزمان ادرکني

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

مهدي جان!
صبح بي تو ، رنگ بعدازظهر يک آدينه دارد
بي تو حتي مهرباني حالتي از تنفر دارد

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

نمي پرسم از هيچ کس از تو؛
که شأن هيچ پرسشي، پاسخي چون تو نيست
ای آقاي آدينه ها

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

نه شرم و حيا ، نه عار داريم از تو
اما گله بيشمار داريم از تو
ما منتظر تو نيستيم “آقا جان”
تنها همه ی “انتظار” داريم از تو

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

هجر تو ز درد و داغ ، دلگيرم کرد

اندوه غم زمان زمينگيرم کرد

گفتند که جمعه مي‌رسي از کعبه

اين رفتن جمعه جمعه‌ها پيرم کرد

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

عکس پروفایل مذهبی نیمه شعبان ولادت امام زمان «عج»

 

در انتظار ديدنت همه ی دلها بيقرارند
ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

دنيا را آذين مي بنديم اگر لحضه آمدنت را بدانيم

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

ما معتقديم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ظلم کسي تير خواهد زد

قسم به هر چهارده آيه نور

قسم به زخم های سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي گردد

مهدي به ميان شيعه برمي گردد

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

دل پريشونم پريشونم که اربابم نيومد بعد عمري عاشقي حتي يه شب خوابم نيومد

آسمون عصراي جمعه مثل من بهونه گيره بارون گريه باهام حرف ميزنه که خيلي ديره

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

مادر تو دل غمينه : خون جدت رو زمينه

العجل يا حجه الله العجل بقيه الله

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي………چه بغضها که در گلو رسوب شد نيامدي

خليل آتشين سخن ؛ تبر به دوش بت شکن…….خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي

براي ما که خسته ايم نه ؛ ولي……….براي عده ای چه خوب شد نيامدي

تمام طول هفته رابه انتظار جمعه ام……..دوباره صبح؛ ظهر ؛ نه غروب شد نيامدي

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تا امر فرج شود مهيا بفرست بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

اگر که آمدي من رفته بودم اسير سال و ماه و هفته بودم

دعايم کن دوباره جان بگيرم بيايم در رکاب تو بميرم

اس ام اس نيمه شعبان

هنوزم خواب ميبينم به شب ها همان مردي که بر اسبي سوار است

همان مردي که جمعه آيد روزي … و اين پايان خوب انتظار است

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج)

کاش مي شد در ميان لحظه ها لحظه ی ديدار را نزديک کرد

ميلاد نور پيشاپيش مبارک

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

کاش مي شد واژه ها را شست و انتظار را تفسير کرد ولي افسوس 

 

* * * *اس ام اس نيمه شعبان ولادت امام زمان «عج»* * * *

 

آقا جان 

حيف نيست ماه شب چهارده پشت ابرهاي تيره و پاره پاره پنهان بماند

حيف نيست ديده را شوق وصال باشد ولي فروغ ديده نباشد

 

اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ |عکس مذهبی پروفایل نیمه شعبان 

 

نوشته اس ام اس و متن های تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۷ | پروفایل نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج) اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

جنجال بر سر دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی | مریلا زارعی جشنواره جهانی فیلم فجر

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


جنجال بر سر دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی 

سفر های خارجی برای بازیگران زن ایرانی گاهی همراه با حاشیه هایي است مانند ماجرای اخیر درباره دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی که حسابی خبرساز شده است. در ادامه این ماجرا رابا هم بررسی میکنیم. سومین روز «اول اردیبهشت» از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از حاشیه خالی نبود؛ حاشیه هاي بعضاً بامزه اي که برخی سوژه عکاسان می ‌شد و بعضی هم گوش ها را تیز میکرد.

 

مریلا زارعی که بعنوان داور ۳۶ جشنواره جهانی فیلم فجر، لحظاتی در کاخ جشنواره حضور داشت وقتی در مواجهه با اعضای هیات فیلم سازی چین که به اشتباه قصد دست دادن با وی را داشتند خودش را عقب کشید، سوژه عکاسان شد.

 

ایرنا نوشت: سومین روز «اول اردیبهشت» از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از حاشیه خالی نبود؛ حاشیه هاي بعضاً بامزه اي که برخی سوژه عکاسان میشد و بعضی هم گوش ها را تیز میکرد.

 

دیروز حوالی ظهر بود که زارعی بالاخره در جشنواره آفتابی شد؛ او که امسال بعنوان داور بخش سینمای سعادت در جشنواره حضور دارد وقتی در کاخ جشنواره به هیات فیلم سازان چین رسید یکی از فیلمسازان مرد چینی قصد دست دادن به وی را داشت که زارعی خودرا با حالت جالبی به عقب کشید و بعد ازآن چیزی که بیش از همه ی شنیده شد، صدای فلاش دوربین ها بودو همراه با خندهای گاه و بی گاه عکاسان که برای هم قاب میگرفتند.

جنجال بر سر دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی | مریلا زارعی جشنواره جهانی فیلم فجر

البته با توضیح به موقع و سریع یکی از خانم هاي همراه هیات چینی، همه ی چیز خیلی زود به خیر و خوشی به پایان رسید و این لحظه ثبت شد تا تیتر ما هم بشود.

 

بیوگرافی مریلا زارعی

مریلا زارعی متولد ۲۵ فروردین ۱۳۵۳ در قم، بازیگر است.فارغ التحصیل لیسانس رشته صنایع غذایی از دانشگاه آزاد است، با تکیه صد درصد بر توانایی‌ هایش توانسته ستاره سینما شود، خواهر کوچکترش ملیکا «خاله شادونه» را هم با خود به دنیای تصویر آورد

 

شروع حرفه اي

با سریال کاراگاه درسال ۱۳۷۴ وارد قاب تلویزیون شد؛ فیلم پاتک نیز نخستین تجربه سینمایی وی بود، حضور در فیلم دو زن تهمینه میلانی درسال ۷۷ باعث شهرت و شناخته شدن وی شد

 

خانواده بزرگ ترین منتقد

خانواده ام بزرگ ترین منتقدان من هستند و البته مهم ترین، واکنش خانواده ام به من جهت می‌دهد. هنوز هم مثل قبل برای شنمجیدن انتقادهای تندشان به گوشم و دغدغه رضایت انها را دارمهمچنان دعا و تاییدشان را شرط لازم برای موفقیت می‌دانم

 

سفیر نیكوكار

مریلا زارعی با حضورش در موسسه مهر‌آفرینان و فعالیت به‌عنوان یك سفیر نیكوكار هواداران پروپا قرص‌تری پیدا كر، خودش دراین مورد می‌ گوید :من فكر می‌كنم سفیر نیكوكار بودن از بازیگری خیلی سخت‌ تر است چون خیلی مواقع جاهایی می‌ روم كه هیچ بازیگر و هنرمندی را نمی‌ شناسند و نمی‌ دانند من هنرمند هستم و باید زمانی كه كنار كودكان و نوجوانان روستا هستم

 

فقط به فكر این باشم كه كار خودم را بعنوان یك سفیر نیكوكار به‌ خوبی انجام بدهم و ‌به حرف‌ هاي كودكان و اموری كه آن‌ ها شدیدا به آن نیاز دارند توجه كنم

 

تلاش برای رهایی شهلا جاهد از اعدام

حضور مریلا زارعی در جلسات دادگاه شهلا جاهد از دیگر موضوعاتی بود كه اسم وی را سرزبان‌ ها انداخت؛ اگرچه پیگیری‌ هاي او نتیجه‌اي در بر نداشت اما با این حال در روز اجرای حكم هم از ساعات اولیه در محوطه زندان حضور داشت و با دلداری به خانواده شهلا به آن‌ ها برای گرفتن رضایت امیدواری می‌ داد

 

زارعی برای جلب رضایت خانواده قربانی حادثه هم به خانه آن‌ها رفته بود اما سرانجام بدون جلب رضایت آن‌ ها مقابل شهلا ظاهر شد خودش درحالی‌ كه اشك در چشمانش حلقه زده بوده دراین مورد گفت :وقتی شهلا را ملاقات كردم او سكوت اختیار كرده بود، از او خواستم اگر ماجرایی ناگفته دارد بیان كند اما شهلا هیچ‌ چیز برای گفتن نداشت و تنها به رفتن به دنیای باقی امیدوار بودو از همگی حلالیت طلبید

 

کتاب خوانی از کودکی

یادم است پدرم کتاب هاي خودش راکه بسیار سنگین بودند مثل «فلسفه غرب» و «فیلسوفان غربی» در اختیارم می گذاشتند کتاب هایي در پنج یا شش سالگی به من می دادند و از من می‌خواستند با مداد زیر کلماتی که حروفش را بلدم، خط بکشم و من با کتاب هایي از این دست، کتاب خواندن را شروع کردمهمیشه عکس هاي روی جلد این سری کتاب ها برایم جذاب بود

 

یادگیری از سینما

سینما هم چون زندگی به من آموخت چطور برای رسیدن به موفقیت باید از شکست‌ها و رنج‌ها درس عبرت گرفت و آن ها را چراغ راه کرد. سینما به من صبر را آموخت و این که برای رسیدن باید صبور بودسینما به من آموخت ما هم مثل همان یخ فروشی هستیم که حاصل و دسترنج زندگی‌اش هر لحظه آب میشود؛ پس باید لحظات را قدر بدانیم و ازآن به بهترین شکل بهره ببریم

 

ازدواج

مریلا زارعی ازدواج نکرده و مجرد می‌باشد

 

جنجال بر سر دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی | مریلا زارعی جشنواره جهانی فیلم فجر

 

نوشته جنجال بر سر دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی | مریلا زارعی جشنواره جهانی فیلم فجر اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی ترامپ 

تیفانی ترامپ دختر کوچک تر دونالد ترامپ است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و این دو علت می‌تواند  داشته باشد یکی فعالیت هاي گسترده و رسانه هاي شدن نام خواهر بزرگتر یعنی ایوانکا ترامپ و دیگری زندگی مرموز و  عجیب و به دور از رسانه تیفانی ترامپ. 

 

به گزارش پارس ناز، تیفانی ترامپ چهارمین فرزند رییس جمهور پرحاشیه و جمهوری خواه کنونی ایالات متحده است اما بدور از جنجال هاي دیگر فرزندان پدر و بدون استفاده از نام و ثروت خانواده ترامپ زندگی کرده و حتی با یک دموکرات نامزدی کرده است. وی برخلاف دیگر فرزندان دونالد ترامپ، تا قبل از انتخاب شدن او بعنوان رییس جمهور ایالات متحده کمتر شناخته شده بود

 

و زندگی بی حاشیه اي همراه با مادرش و بدور از خانواده جنجالی ترامپ داشت. بهمین دلیل شاید کمتر کسی اطلاعات کافی در مورد این دختر اکنون مشهور داشته باشد و ما در ادامه این مطلب قصد داریم شما رابا کمتر شناخته شده ترین چهره خانواده ترامپ آشنا کنیم.

 

نام او برگرفته از یک مغازه جواهرفروشی است

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

نام تیفانی ترامپ که درسال ۲۰۱۷ تولد ۲۴ سالگی اش را جشن گرفت از یک جواهرفروشی مشهور در نیویورک به نام «Tiffany & Co» گرفته شده است. این جواهرفروشی درسال ۱۹۶۱ و به خاطر کمدی عاشقانه آدری هپبورن با نام «صبحانه در تیفانی» مشهور شد. دونالد ترامپ نیز برج مشهور ترامپ خودرا درکنار این بوتیک مشهور درسال ۱۹۸۲ ساخت.

 

او دختر مادرش است

تیفانی تنها فرزند دونالد ترامپ از همسر دومش، مارلا مپلز می‌باشد و بر اساس گفت و گو اي که با اپرا وینفری انجام داده، تیفانی گفته که به شدت به مادر خود وابسته است. تیفانی که در کالیفرنیا بزرگ شده دراین برنامه چنین می گوید:” من و مادرم همیشه رابطه بسیار نزدیکی داشته ایم زیرا او از کودکی مرا به تنهایی بزرگ کرده است.

 

دوستان و هر شخصی که من می شناسم میگویند که اوه تو و مادرت رابطه بسیار خوبی باهم دارید. او بیشتر اوقات درکنار من است؛ از این رو تعداد زیادی از افراد این موضوع را تعجب آور میدانند”. تیفانی از تماشاگران برنامه مسابقه اي «رقص با ستارگان» خواسته بود که به مادر او رأی بدهند اما مپلز درسال ۲۰۱۶ از این مسابقه حذف شد.

 

او بدور از جنجال رسانه اي بزرگ شده است

علیرغم این‌که وی دریک محله مشهور و ثروتمند بزرگ شده است و اسم خانوادگی بسیار مشهوری نیز دارد، تیفانی بیشتر دوران کودکی را بدور از جنجال هاي رسانه اي و کانون توجه انها گذراند و تمام این موفقیت را مرهون تلاش هاي مادرش است. وی در گفتگو اي دراین باره چنین گفته است:” او ما را از نیویورک بیرون برد تا از مرکز توجه خارج شویم و به من اجازه داد که بجای این‌که در سایه یک نام بزرگ شوم و یا در کودکی با چنان فشاری بزرگ شوم،

 

در خلوت رشدکرده و هویت مستقل خودم را داشته باشم. از این رو او می خواست که من فرصتی برای داشتن یک زندگی کودکانه نرمال داشته باشم، نرمال بودن به اندازه اي که امکان داشت. و به نظرم در اینکار موفق عمل کرده است”.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او درکنار کارداشیان ها بزرگ شده است

تیفانی در کالاباساس در کالیف بزرگ شده که بسیاری میدانند محل زندگی خانواده جنجالی و مشهور کارداشیان هاست. طبیعتاً گاه گاهی نیز مسیر تیفانی با کارداشیان ها یکی می شد و وی دراین باره چنین گفته است:” ما کارداشیان ها را می شناختیم البته کمی. البته مادرم با کریس دوست بودو او نیز زن فوق العاده اي بود.

 

ما قبل از این‌که برنامه تلویزیونی مربوط به کارداشیان ها شروع شود در همان حوالی زندگی میکردیم”. همچنین وی گفته است که با کندال جنر به یک مدرسه می رفته است.

 

او در دانشگاه محل تحصیل پدرش درس خوانده است

تیفانی نیز در دانشگاهی که پدرش در آن درس خوانده، دانشگاه پنسیلوانیا، تحصیل کرده است. او در رشته هاي جامعه شناسی و مطالعات شهری مدرک کارشناسی خودرا از این دانشگاه مشهور دریافت کرده است. دونالد ترامپ در گفتگو اي درسال ۲۰۱۴ اعلام کرد که نمرات دخترش دراین دانشگاه همه ی عالی بوده اند و وی به این موضوع افتخار می کند. تیفانی در ماه می ۲۰۱۶ درکنار پدر و مادرش فارغ التحصیل شدنش را جشن گرفت.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او به سمت موسیقی پاپ رفته است

قبل از این‌که تیفانی تمرکزش رابه سمت تحصیل در دانشگاه تغییر دهد، شانسش را در دنیای موسیقی آزمود. درسال ۲۰۱۱، او اولین موزیک تک خوانی خود با نام «مانند یک پرنده» را خواند. این موزیک موفقیت چندانی کسب نکرد و اولین و تنها آهنگی بود که او خواند. وی در گفت و گو با اپرا وینفری دراین باره چنین گفته است:” من عاشق موسیقی هستم. موسیقی همواره برای من دوست داشتنی بوده است. این یک علاقه عمیق و شدید است. اکنون دیگر بیشتر به یک تفریح تبدیل شده اما شاید درسال هاي آینده تصمیم بگیرم که دراین حوزه وارد مرحله حرفه اي شوم”

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او از اعضای گروه «فرزندان ثروتمند اینستاگرام» است

تیفانی عضو یک گروه خاص در اینستاگرام است که به آنها «فرزندان ثروتمند اینستاگرام» «Rich Kids of Instagram» می‌گویند. این گروه در اینستاگرام عکسهایی از خود در حال لذت بردن از یک زندگی مفرح و شاد که تنها برای افراد مشهور و ثروتمند ممکن است منتشر می‌کنند. از دیگر کسانی که دراین گروه عضویت دارند میتوان به کایرا کندی،

 

دختر رابرت اف کندی جونیور؛ اندرو وارن، نوه دیوید وارن طراح مد مشهور؛ گایا ماتیس، نوه ي هنری ماتیس نقاش مشهور فرانسوی و تعدادی دیگر از فرزندان چهره هاي ثروتمند و مشهور جهان اشاره کرد. البته از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شده، از فعالیت تیفانی دراین گروه و زرق و برق عکس هایش کاسته شده است.

 

او به پدرش رأی داده است

علیرغم تمامی اتهاماتی که علیه پدرش در زمینه رفتار و صحبت هایش نسبت به زنان وجود داشت اما تیفانی در طول دوران رقابت هاي انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده از پدر خود حمایت کرده و چهره متفاوتی را از او ارایه کرد. او در سخنانی گفت که پدرش ” بیشترین ایمان را دارد که ما زنان میتوانیم

 

هر کاری که در ذهنمان می سازیم را می‌توانیم انجام دهیم، درست مانند مردان، حتی اگر بهتر از انها نباشیم”. همچنین وی در آوریل ۲۰۱۶ در گفتگو اي در مورد پدرش چنین گفت:” من واقعاً حس می‌کنم که پدرم بهترین پدر و بهترین شوهری است که می توانست باشد”.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او در زمینه مدلینگ فعالیت می کند

تیفانی در فوریه ۲۰۱۶ اولین بار در نیویورک روی صحنه رفت و اولین تجربه خودرا در دنیای مدلینگ کسب نمود. وی دراین مراسم برای اندرو وارن که عضوی شناخته شده از همان گروه اینستاگرامی مشهور است به روی صحنه رفته و عملکرد مناسبی داشت. همچنین تیفانی در چندین مجله و تبلیغات برای این خط تولید حضور یافته و طبق معمولً در طول شب لباسهای ورزشی طراحی شده توسط اندرو وارن رابه تن می کند.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او رابطه نزدیک با ایوانکا دارد

به گزارش پارس ناز، تیفانی و خواهر ناتنی اش ایوانکا بسیار به هم نزدیک هستند. به گزارش پارس ناز ایوانکا در گفتگو اي در مورد رابطه اش با خواهر کوجکتر خود چنین گفته است:” ما در تمامی تعطیلات هم دیگر را میبینیم و اغلب پای صحبت هم مینشینیم. او خواهر کوچولوی من است! من در تمام طول زندگی تیفانی رابطه نزدیکی

 

با او داشته ام و واقعا به او عشق می ورزم”. از زمانی که تیفانی از دانشگاه فارغ التحصیل شده و به نیویورک بازگشته، رابطه این دو بیشتر نیز شده است. ایوانکا دراین باره نیز گفته است:” این موضوع بسیار حیرت انگیز است زیرا او همین جا در نیویورک است. او در برخی تعطیلات به من (و همسرم جارد کوشنر در خانه ییلاقی مان) می پیوندد و او همیشه با فرزندان من بازی می کند. او انسان بسیار مهربان و دوست داشتنی است”.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او می‌خواهد تحصیلاتش را در رشته حقوق ادامه دهد

به گفته روزنامه نیویورک تایمز، تیفانی اکنون در حال آماده سازی خود برای شرکت در امتحانات ورودی رشته حقوق است که این موضوع به هیچ عنوان باعث تعجب دوستانش نشده است. یکی از دوستان او دراین مورد گفته که ورود به رشته حقوق برای تیفانی کاملاً طبیعی است زیرا تیفانی یک دانشجوی باهوش و توانمند است

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

که می‌تواند خودرا دراین عرصه ثابت کند. وی گفته که یک مدرک حقوق میتواند اعتبار کنونی این خانواده را بیش از پیش التیام بخشد. تیفانی خود در گفتگو اي دراین مورد چنین گفته است:” من واقعاً به دنیای مد و لباس و تکنولوژی علاقمندم ودر واقع میخواهم در جایی باشم که نوآوری و خلاقیت وجود داشته باشد، جاییکه بتوانم تغییر ایجاد کنم و حرفی برای گفتن داشته باشم”. گفته می شود که وی بزودی وارد دانشکده حقوق خواهد شد.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

وی برای بدست آوردن شغل تلاش می کند

گرچه تیفانی قصد دارد وارد دانشکده حقوق شود اما این موضوع وی را از تلاش برای بدست آوردن یک شغل دلخواه منصرف نکرده است. مادرش در آوریل ۲۰۱۶ اعلام کرد که تنها دخترش اخیراً برای اولین بار گفت و گو اي کاری داشته است. مپلز دراین باره چنین گفته است:” او باید به نیویورک می رفت… این فوق العاده است.

 

در ابتدا به صورت غریزی می‌خواستم به او بگویم که احساس بدی دارم که نمیتوانم آنجا درکنار تو باشم. اما به هر ترتیب فکر نمیکنم که بتوانم در آن موقعیت درکنار او باشم. شاید او از این‌که من آنجا نیستم خوشحال است زیرا من به او خواهم گفت: میتوانم تو را تا آنجا همراهی کنم؟ غذا خورده اي؟ باید مطمئن شویم که ابتدا به اندازه کافی غذا خورده باشی!”.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

تیفانی از پروازهای درجه یک استفاده نمی‌کند

این‌که اسم خانوادگی او ترامپ است بدین معنا نخواهد بود که تیفانی همیشه بهترین چیزها را برای خود انتخاب می کند. به گفته یکی از دوستانش او هنگام مسافرت همیشه از پروازهای اکونومی استفاده می کند مگر این‌که همراه پدرش باشد. وی گفته که در سفر به فیلادلفیا همراه با تیفانی در قسمت انتهایی هواپیما نشسته بودند که برای دختر دونالد ترامپ مناسب بنظر نمیرسد. همچنین وی گفته که تیفانی از خریدن لباس هایي که تخفیف خورده اند نیز ابایی ندارد.

 

وی دیگر فرزند دورافتاده و مطرود خانواده ترامپ نیست

گرچه بعد از انتخاب شدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، تیفانی نیز بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و به شهرت رسیده اما تعداد زیادی از رسانه ها وی را غریبه اي در بین دیگر فرزندان دونالد ترامپ میدانند. با این وجود وی اخیراً پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه مدت بیشتری را درکنار پدر و برادر و خواهرانش گذرانده

 

و به محل کار پدرش میرود و به تماشای نحوه کار کردن او می‌نشیند. البته او تنها نفر خانواده و فرزندان ترامپ است که در بین اعضای ۱۲ نفره کمیته اجرائی کاخ سفید پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ اسمی از او دیده نمی شد و شاید این موضوع بدین معنا باشد که وی هنوز نتوانسته به جایگاهی برابر با دیگر فرزندان خانواده ترامپ دست یابد.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

مادر تیفانی درسال ۱۹۹۳ با دونالد ترامپ ازدواج کرد ودر سال ۱۹۹۷ از او جدا شد.او طی گفت و گو اي با مجله پیپل عنوان کرده بود که «پدر تیفانی در تربیت و فراهم ساختن امکانات برای فرزندانش خیلی خوب است، ولی تا به حال من بوده ام که وظیفه تربیت وی را برعهده داشته ام. پدرش نمیتواند در تمامی کارهای روزانه کنار او باشد اما بچه هایش را بی شک دوست دارد.»

 

تیفانی در کالیفرنیا بزرگ شد و سال گذشته به دانشگاه پنسیلوانیا رفت تا در رشته روانشناسی و مطالعات شهری تحصیل کند. اولین نکته جالب در مورد تیفانی این است که بهترین دوستش رز مکانیک است از دانشجویان رشته مهندسی در همان دانشگاه. این دو از سال ۲۰۱۵ دوستان صمیمی یک دیگر شده اند اما رز به شدت هوادار حزب دموکرات است ودر طول انتخابات هم در رسانه هاي اجتماعی از هیلاری کلینتون حمایت می کرد.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

عکس دختر دونالد ترامپ و همسرش
تیفانی درسال ۲۰۱۱ به شدت دنبال رفتن به جایی بود برای کارآموزی. خصوصا تمایل داشت که در مجله «وَگ» این تجربه را بگذراند که بزرگ ترین مجله مرتبط با صنعت مد در دنیاست. ایوانکا ترامپ به او کمک کرد که بتواند این آرزویش را برآورده کند. او در عین حال در شوهای مد نیویورک نیز حضور مستمری داشته است.

 

تیفانی ترامپ وقتی ۱۷ ساله بود به سراغ خوانندگان هم رفت و ترانه اي پاپ منتشر کرد به نام «مثل یک پرنده» اما نتوانست موفقیتی کسب کند. منتقدان بر این باور بودند که صدای او زیاد خوب نیست و ملودی هم چندان ماندگار از کار درنیامده است.نکته جالب دیگر البته به خودی خود مشکل محسوب نمیشود

 

اما تیفانی در دو ایالت برای رای دادن ثبت نام کرد. تعداد زیادی از شهروندان ایالات امریکا چنین کاری می‌کنند اما وقتی پدر خودش مدعی شده بود که باید تحقیق وسیعی صورت بگیرد روی آرای شهروندانی که در دو ایالت نامشان را ثبت کرده اند، لابد از دختر خودش خبر نداشت.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

نام تیفانی هم در نیویورک و هم در فیلادلفیا ثبت شده است. هر چند که چند روز پیش کلین کانوی در مقام سخنگوی کاخ سفید این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد خود تیفانی گفته که حتماً اشتباهی صورت گرفته است.در دوران انتخابات ریاست جمهوری تیفانی یک خطابه کوتاه در بین جمهوری خواهان ایراد کرد که نوشته خودش بود.

 

او دراین مورد سخن گفت که پدرش تا چه حد روی او تاثیر مثبت داشته است. او همچنین گفت که پدرش برای تشویق او و سایر نزدیکانش همیشه هدایایی بی نظیر تهیه می کند. او رفتار دونالد ترامپ را دوستانه و بانمک توصیف کرده و گفته بود که از صمیم قلب دوستش دارد اما نکته جالب این است که سوی دیگر این ماجرا، یعنی دونالد ترامپ، انگار به تیفانی کمتر از سایر فرزندانش مباهات می کند.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او طی یک گفت و گو گفته بود: «من به فرزندانم بسیار افتخار میکنم. به دان و اریک و ایوانکا خیلی افتخار می‌کنم و البته به تیفانی که البته قدری کمتر مایه مباهات است چون تازه مدرسه اش را تمام کرده اما دختر فوق العاده و سخت کوشی است.»فارغ از این‌که آقای ترامپ تا چه حد به دخترش افتخار کند، او یکی از ستارگان شبکه هاي اجتماعی است.

 

اینستاگرامش حدود ۷۳۰ هزار فالوئر دارد. دوستان بسیار مشهور و ثروتمندی دارد و اینستاگرامش رابا پست هاي جذابی مدیریت می کند که طبق معمول یکی از اولویت هاي شبکه هاي کابلی تولیدکننده اخبار مربوط به سلبریتی ها می‌شوند.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

تیفانی همچنین اعتقادی به این ندارد که پدرش تفکری مبتنی بر تبعیض جنسیتی دارد.به گزارش پارس ناز او معتقد است خیلی از حرف هاي پدرش شوخی و جوک بوده اند و نباید جدی گرفته شوند. بعد از این‌که هیلاری کلینتون گفته بود آقای ترامپ که حتی نمیتواند رضایت همسرش را جلب کند چگونه میـــخواهد ایالات امریکا را راضی نگه دارد و به کشورش وفادار بماند،

 

تیفانی اظهار داشته بود که پدرش هیچ کم و کاستی در زندگی خانوادگی نگذاشته و یک مرد نمونه است اما در سن و سال تیفانی طبق معمول همه ی به دنبال آینده و انتخاب حرفه هستند.یو کی ویک گزارش می دهد که تیفانی ترامپ قصد داشته در رشته حقوق تحقیق کند اما رشته فعلی او قدری از اهدافی که دارد دور بنظر می رسد و به این ترتیب نمیتواند پایش را جای پای پدر بگذارد.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

از مادرش شنیده شده که تیفانی قصد دارد وکیل شود. تیفانی زمانی هم این دغدغه را داشت که بعنوان یک چهره مشهور در صنعت مد خودش را تثبیت کند اما موفقیت چندانی دراین حیطه کسب نکرد. برعکس خواهرش ایوانکا که محبوب مجلات مد است، تیفانی خوشایند این نشریات نیست.

 

به هرحال همان‌ گونه شایع است که تفانی برازنده لقب «دختر فراموش شده» ترامپ است و همان‌ گونه بیشتر از هر شخصی از خواهر ناتنی بزرگترش، «ایوانکا» الگوبرداری می کند. چندی پیش نیز عده اي از نشریات به این مسئله اشاره کرده بودند که همیشه دونالد ترامپ خریدار مشاوره هاي ایوانکا بوده است

 

اما تیفانی- که همراه مادرش مارلا میپلز در کالیفرنیا بزرگ شده- از امتیازات دیگر فرزندان ترامپ برخوردار نبوده است. مثلاً وقتی که آنها کوچک تر بودند و تیفانی می خواست که به کارت اعتباری والدینش دسترسی داشته باشد، ایوانکا واسطه می شد.ایوانکا در کتابش «کارت ترامپ» می نویسد: «پیش پدرمان رفتم و پیشنهاد دادم.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

او قصد داشت برای کریسمس تیفانی رابا خرید یک کارت اعتباری و واریز پول ماهانه غافلگیر کنم.» تیفانی ترامپ احتمالا راه دشواری برای تبدیل شدن به یکی از چهره هاي شاخص حول و حوش کاخ سفید در پیش دارد و معلوم نیست پدر و خواهر ناتنی او تا چه حد دراین مسیر حاضر باشند به او کمک کنند.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

سارا الیسون، روزنامه نگار و نویسنده ونیتی فر، اخباری جذاب درباره رابطه بین شاهزاده‌هاي ترامپ یعنی ایوانکا و تیفانی دارد. 
به نقل از نیویورک مگزین، تیفانی ترامپ در کل زندگی‌اش مورد هجوم خیل عظیم بی‌عدالتی‌هاي ناشی از “دختر کوچکْ بودنِ یک خانواده ثروتمند” قرار گرفته است.

 

گفته می شود که تیفانی – یا به قولی دختر “فراموش شده” ترامپ – بیشتر از هر شخصی از خواهر ناتنیِ بزرگترش، “ایوانکا” الگوبرداری می کند. الیسون به قول یکی از دوستان تیفانی می نویسد: «ایوانکا تمام خصوصیات مهم دونالد ترامپ مثل برند، شخصیت و حضور در اینستاگرام را دارد.»

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

دوست تیفانی به سارا الیسون گفت: «ایوانکا نه تنها نصیحت‌هاي سیاسی، رفتار با جنس مخالف و نصیحت‌هاي خواهرانه به خواهر کوچکترش [تیفانی] میدهد، بلکه در مورد نوع رنگ لباسش در مقابل دوربین هم وی را راهنمایی میکند. مثلاً به تیفانی میگوید وقتی در مقابل دوربین بر روی صندلی نشستی، پاهایت را روی هم بیندازی.

 

همین اخیرا تیفانی که بین دوستانش به “تیف” مشهور است، به خاطر رژ لبی که ایوانکا پیشنهاد داده بود، از سرویس امنیتی خواست تا برای خرید آن رژ لب همراهش بیایند.» انچه از روایت سارا الیسون مشهود است این است که همیشه دونالد ترامپ خریدار مشاوره‌هاي ایوانکا بوده است اما تیفانی – که همراه مادرش مارلا میپلز در کالیفرنیا بزرگ شده – از امتیازات دیگر فرزندان ترامپ برخوردار نبوده است. مثلاً وقتی که آن‌ها کوچک تر بودند و تیفانی میخواست

 

که به کارت اعتباری والدینش دسترسی داشته باشد، ایوانکا واسطه می ‌شد. ایوانکا در کتابش “کارت ترامپ” مینویسد: «پیش پدرمان رفتم و پیشنهاد دادم. او قصد داشت برای کریسمس تیفانی رابا خرید یک کارت اعتباری و واریز پول ماهانه غافلگیر کنم.» ایوانکا در ادامه می نویسد: «همینطور هم شد. تیفانی خیلی شاد و خوشحال شد.»

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ
شایعات ناراحت کننده دیگر
حتی وقتی که تیفانی دستش به کارت اعتباری پدرش میرسد، بازهم باید خیلی محافظه کارانه خرج می کند. الیسون از قول دوست تیفانی می نویسد: «دونالد ترامپ ماهانه ۵۰۰ دلار به تیفانی پول می‌داد، نه بیشتر. وقتی قرار بود که دونگ رستوران را حساب کنیم، تیفانی حتی پول خوردی که باید پس می‌داد را هم حساب میکرد.

 

ماهی فقط ۵۰۰ دلار؟ خیلی بد است.»چراباید برای به قول دوست تیفانی، او آدم سخت کوشی است؛ خیلی اهل مطالعه است و مهربانی‌اش تمامی ندارد. یکبار داشتیم برای بخش “بچه پولدارهای” مجله دو ژور عکس می گرفتیم، اما او به خاطر این‌که داشت بر روی یک مقاله کار می کرد دیر رسید.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

تیفانی در عمرش شکست هم خورده است: «او تازه به فیلادلفیا آمده بود، اما در دور اول انجمن تابارد در پن شکست خورد. گفته شده که احتمالا آن انجمن به خاطر جذب دختران جوان نگران وجود یک “ترامپی” بینشان بود.»الیسون در انتها مینویسد: «از این حیث، همه ی ما تیفانی ترامپ هستیم و برای رسیدن به دونالد به ایوانکا احتیاج داریم.» بله، همه ی ما تیفانی ترامپ هستیم به استثنای این‌که نه حساب بانکی وی را داریم و نه پدر مردم‌فریبش را و نه …، همین کافی است.

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

عکس نامزد تیفانی ترامپ

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

عکس لو رفته از تیفانی ترامپ دختر دونالد ترامپ

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

عکسهای شخصی تیفانی ترامپ

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

عکسهای تیفانی ترامپ دختر دوم دونالد ترامپ

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ

 

نوشته تیفانی ترامپ نگاهی به زندگی خصوصی و روابط تیفانی دختر دونالد ترامپ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب

رشد موها با برنامه غذایی مفید |معرفی بهترین مواد خوراکی برای رشد موها

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


معرفی بهترین مواد خوراکی برای رشد موها 

اگر برای رشد مو هاي خود دنبال مواد خوراکی هستید ما بشما بهترینها را پیشنهاد می‌دهیم تا هم خوراکی بخورید و لذت ببرید و هم از رشد موهایتان تعجب کنید. همه ی افراد چه خانم و چه آقا به دنبال راهی برای برای افزایش رشد موهای شان هستند. در ادامه می‌خواهیم بهترین غذاهایی که به رشد بهتر موها کمک میکنند رابه شما معرفی کنیم.

 

تعداد زیادی از مردم میخواهند مویی قوی و سالم داشته باشند، مخصوصا وقتی سنشان بالاتر میرود. جالب است بدانید ماهی ۱٫۲۵ سانت و سالانه ۱۵ سانتی متر مو رشد می‌کند. این که مو چقدر سریع رشد می‌کند بستگی به فاکتورهایی مانند سن، سلامت، ژنتیک و برنامه غذایی دارد.

 

با این که نمیتوانید فاکتورهایی مانند سن و ژنتیک را تغییر دهید اما همان‌ گونه بازرسی برنامه غذایی در دستتان است. در واقع برنامه غذایی که مواد مغذی مناسب در خود نداشته باشد موجب ریزش مو می‌شود. از سوی دیگر، استفاده از برنامه غذایی متعادل که مواد مغذی درستی داشته باشد میتواند به التیام رشد مو کمک کند، مخصوصا اگر بدلیل ضعف مواد مغذی ریزش مو را تجربه کرده باشید.

رشد موها با برنامه غذایی مفید |معرفی بهترین مواد خوراکی برای رشد موها

برای رشد مو هایتان تخم مرغ بخورید

تخم مرغ منبع غنی پروتئین و بیوتین هستند، دو ماده مغذی که میتوانند رشد موها را التیام ببخشند. خوردن مقدار زیادی پروتئین برای رشد موها مهم است چون فولیکول ها غالبا از پروتئین درست میشوند. کمبود پروتئین در برنامه غذایی نشان داده که میتواند موجب ریزش مو شود. بیوتین برای تولید پروتئین مو که کراتین نام دارد بسیار ضروری است. بهمین دلیل است که مکمل هاي بیوتین را طبق معمول برای التیام رشد مو تجویز می‌کنند.

 

با این حال اگر برنامه غذایی متعادلی را دنبال نمایید احتمال این که دچار کمبود بیوتین شوید بسیار کم است. تخم مرغ همچنین منبع غنی زینک، سلنیوم و دیگر مواد مغذی مناسب رشد مو است. بهمین دلیل تخم مرغ یکی از بهترین غذاها برای کمک به رشد بهتر مو شناخته میشود.

 

برای رشد مو هایتان توت بخورید

توت ها سرشار از ترکیبات و ویتامین هایي هستند که می‌توانند به التیام رشد مو کمک کنند. این شامل ویتامین C نیز میشود که خواص قوی آنتی اکسیدانی دارد. آنتی اکسیدان میتواند فولیکول ها را در برابر آسیب رادیکال هاي آزاد محافظت کند. رادیکال هاي آزاد به صورت طبیعی در بدن و محیط وجود دارند. برای مثال یک فنجان « ۱۴۴ گرم » توت فرنگی میتواند ۱۴۱ درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تامین کند. همچنین، بدن از ویتامین C استفاده می‌کند تا کلاژن تولید کند، پروتئینی که به قوی شدن مو کمک میکند تا از نازک و شکننده شدنش پیشگیري کند.

 

به علاوه ویتامین C به بدن کمک میکند آهن را از غذایی که میخورید بهتر جذب کند. سطح پایین آهن میتواند باعث کم خونی شود که با ریزش مو در ارتباط است.

 

برای رشد مو هایتان اسفناج بخورید

اسفناج از سبزیجات سبز سالم است که سرشار است از مواد مغذی مفیدی مانند فولات، آهن و ویتامین A و C، تمام این موارد برای رشد مو مفید هستند. ویتامین A به غده هاي پوستی کمک میکند روغن تولید کنند. این ماده روغنی به مرطوب شدن پوست کفِ سر کمک میکند تا موها سالم بمانند. یک فنجان اسفناج « ۳۰ گرم » میتواند ۵۶ درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین A را تامین کند.

 

اسفناج همچنین از بهترین منابع گیاهی آهن است که برای رشد مو ضروری است. آهن به سلول هاي قرمز خونی کمک میکند اکسیژن را در بدن به حرکت در بیاورند تا سوخت و ساز بدن را تقویت کرده و به رشد و ترمیم کمک کند.

 

برای رشد مو هایتان ماهی هاي چرب بخورید

ماهی هاي چرب مانند سالمون، شاه ماهی و ماهی خال مخالی مواد مغذی در خود دارند که می‌تواند به رشد موها کمک کند. این ها منابع عالی اسید چرب هاي امگا ۳ هستند که با رشد موها در ارتباطند.دریک تحقیق که روی ۱۲۰ نفر انجام گرفت مشخص شد مکمل هاي حاوی اسید چرب امگا ۳ و امگا ۶ به خوبی آنتی اکسیدان ها ریزش مو را کم میکنند و تراکم موها را افزایش می‌دهند.

 

دریک تحقیق دیگر مشخص شد دریافت مکمل روغن ماهی به صورت چشم گیری ریزش مو را کاهش می‌دهد و موجب رشد مو در خانم هایي می‌شود که موهایی نازک دارند.ماهی هاي چرب همچنین سرشار هستند از پروتئین، سلنیوم، ویتامین D3 و ویتامین هاي B هستند، مواد مغذی که همگی به رشد موهایی قوی و سالم کمک می‌کنند

 

برای رشد مو هایتان سیب زمینی شیرین بخورید

سیب زمینی هاي شیرین منبعی غنی از بتا کاروتن هستند. بدن این ترکیب رابه ویتامین A تغییر می‌دهد که رشد مناسب مو در ارتباط است. یک سیب زمینی شیرین متوسط « ۱۱۴ گرم » آن قدر بتا کاروتن دارد که می‌تواند چهار برابر نیاز بدن دریک روز ویتامین A برساند. تحقیقات نشان داده ویتامین A به تولید بهتر سبوم کمک میکند که موجب سالم ماندن موها میشود. به علاوه ویتامین A میتواند سرعت رشد مو را افزایش دهد و موهایی ضخیم بسازد.

 

برای رشد مو هایتان انواع آجیل ها را بخورید

آجیل ها خوشمزه هستند و مصرفشان ساده است همچنین حاوی مواد مغذی متنوعی هستند که میتوانند به رشد موها کمک کنند. برای مثال ۲۸ گرم بادام میتواند ۳۷ درصد از ویتامین E مورد نیاز بدن دریک روز را تامین کند. به علاوه آجیل ها حاوی انواع مختلف ویتامین B، زینک و اسید چرب هاي ضروری هستند. کمبود هر کدام از این مواد مغذی میتواند موجب ریزش مو شود. بهمین دلایل است که آجیل ها منبعی بسیار مناسب برای کمک به رشد موها هستند.

 

برای رشد موهایتان دانه هاي مغذی و کم کالری را بخورید

دانه ها میتوانند با مقدار کالری کم مواد مغذی بسیاری رابه بدن برسانند که تعداد زیادی از این مواد مغذی به رشد موها کمک میکنند. این مواد مغذی عبارتند از ویتامین E، زینک و سلنیوم. ۲۸ گرم دانه هاي آفتابگردان می‌تواند حدود ۵۰ درصد از ویتامین E مورد نیاز بدن در طول روز را تامین کند.

 

علاوه بر ویتامین E انواع ویتامین هاي B نیز دراین دانه ها یافت می‌شود. دانه هایي خاص مانند بذر کتان و دانه چیا می‌توانند اسید چرب هاي امگا ۳ به بدن برسانند. ۲۸ گرم بذر کتان می‌تواند ۶٫۳۸۸ میلی گرم اسید چرب امگا ۳ به بدن برساند. با این حال اسید چرب امگا ۳ که بذر کتان بشما می‌دهد به خوبی امگا ۳ که ماهی وارد بدن میکند مورد استفاده قرار نمیگیرد.

 

برای رشد مو هایتان فلفل شیرین بخورید

فلفل شیرین منبعی عالی از ویتامین C است که میتواند به رشد موها کمک کند. در واقع یک فلفل زرد می‌تواند ۵٫۵ برابر ویتامین C بیشتری نسبت به یک پرتقال وارد بدن کند. ویتامین C به تولید کلاژن کمک می‌کند که به تقویت تارهای مو کمک می‌کند. ویتامین C همچنین آنتی اکسیدانی قوی است که می‌تواند تارهای مو را در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کند.

 

استرس اکسیداتیو زمانی اتفاق میوفتد که رادیکال هاي آزاد سیستم دفاعی آنتی اکسیدان بدن را در هم می شکنند. این مورد با ریزش مو و سفید شدن موها در ارتباط است. همچنین فلفل شیرین سرشار از ویتامین A است. همان طور که گفتیم این ویتامین میتواند رشد مو را سرعت ببخشد و به تولید بیشتر سبوم کمک کند.

 

برای رشد مو هایتان میگو بخورید

میگو یکی از غذا هاي محبوب دریایی است که مواد مغذی بسیاری برای رشد مو در خود جای داده است. برای مثال میگو از منابع عالی پروتئین، ویتامین هاي B، زینک، آهن و ویتامین D است. یک وعده ۱۰۰ گرمی میگو میتواند حدود ۳۸ درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین D را تامین کند. تحقیقات کمبود ویتامین D3 رابا ریزش مو مرتبط دانسته اند.

 

باوجود این که میگو چربی بسیار پایینی دارد اما مقداری اسید چرب امگا ۳ نیز به بدن منتقل می‌کند. برنامه هاي غذایی سرشار از اسید چرب امگا ۳ با التیام رشد مو در ارتباط هستند.

 

برای رشد مو هایتان انواع لوبیاها را بخورید

لوبیاها یکی از بهترین منابع گیاهی پروتئین هستند که برای رشد مو ضروری است. لوبیاها منابع غنی زینک هستند که به رشد مو و چرخه ترمیم کمک میکند. یک وعده ۱۰۰ گرمی لوبیا میتواند ۷ درصد نیاز روزانه بدن به زینک را تامین کند. لوبیاها همچنین مواد مغذی مناسب دیگری برای رشد مو دارند مانند آهن، بیوتین و فولات. در صدر تمام این مزایا، لوبیاها به سادگی در معرض و ارزان هستند بهمین خاطر میتوانید به سادگی در برنامه غذایی مورد استفاده قرارشان دهید.

 

برای رشد مو هایتان دانه هاي سویا بخورید

تحقیقات نشان داده ترکیبات موجود در دانه هاي سویا میتوانند رشد مو را التیام ببخشند. یکی از این ترکیبات اسپرمیدین است که در دانه سویا فراوان است. مصرف بالای اسپرمیدین در برنامه غذایی می‌تواند موها را وارد فاز رشد کند. یک فولیکول هرچه بیشتر در فاز رشد بماند بیشتر میتواند رشد کند.

 

برای رشد مو هایتان گوشت بخورید

گوشت یکی از اجزاء اساسی برنامه غذایی تعداد زیادی از افراد است که می‌تواند به رشد مو کمک کند. پروتئین موجود در گوشت به رشد و ترمیم و قوی ساختن فولیکول هاي مو کمک میکند. یک وعده ۱۰۰ گرمی استیک چیزی حدود ۲۹ گرم پروتئین در خود دارد. گوشت قرمز مخصوصا سرشار از نوعی آهن است که جذبش برای بدن ساده است. این ماده معدنی به سلول هاي قرمز خونی کمک می‌کند اکسیژن رابه تمام سلول هاي بدن از جمله فولیکول هاي مو ارسال کند .

 

رشد سریع مو با ماهی سالمون
ماهی سالمون سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ است، که این ماده مغذی به تقویت فولیکول هاي مو کمک کرده و رشد مو را تحریک میکند. مطالعات علمی مختلف نشان داده اند که درصورت مصرف این نوع از اسیدهای چرب به مدت یکسال به جریان تلوژن کمک خواهد کرد، که مرحله استراحت فولیکول ها پس از کاتاژن است.

 

پس، مصرف مواد غذایی سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ به تقویت رشد مو کمک خواهد کرد. همچنین، ماهی سالمون سرشار از ویتامین B12 و آهن است که به رشد مو کمک میکنند.

 

رشد سریع مو با مرغ
گوشت مرغ سرشار از پروتئین حیوانی است، که ماده اي اساسی برای تولید کراتین محسوب می‌شود. کراتین حدود ۸۰ درصد از مو را تشکیل می‌دهد. اگر به مدت دو تا سه ماه با کمبود این پروتئین مواجه باشید، رشد مو با نرخ طبیعی متوقف شده و ریزش آن آغاز میشود. گوشت هاي دیگر نیز می‌توانند به افزایش میزان پروتئین حیوانی دریافتی ما کمک کنند، که ازآن جمله می‌توان به گوشت بوقلمون اشاره کرد.

 

رشد سریع مو با بادام
بادام سرشار از ویتامین E است، که این ماده مغذی برای فعال کردن رشد و تقویت مو نیاز است. مصرف ۲۰ بادام در روز برای تامین ۷۰ درصد از مقدار مصرف توصیه شده ویتامین E کفایت میکند. همچنین، بادام سرشار از دیگر مواد مغذی ضروری برای رشد و محافظت از مو است، که ازآن جمله می‌توان به بیوتین، اسیدهای چرب و ویتامین هاي B اشاره کرد.

 

رشد سریع مو با صدف چروک
صدف هاي چروک از جمله مواد غذایی خوب برای مو محسوب میشوند. انها سرشار از ماده معدنی روی هستند که به رشد سریع‌تر مو و درخشندگی هرچه بیشتر آن کمک می‌کند. تنها با مصرف یک صدف چروک می‌توانید مقدار مصرف توصیه شده روزانه از ماده معدنی روی را تامین کنید. اگر هرروز نمیتوانید صدف چروک مصرف کنید، از دیگر گزینه هاي سرشار از روی می‌توان به گندم، انجیر، و گوشت گاو اشاره کرد، که رشد مو را التیام می بخشند.

 

رشد سریع مو با دانه کدو تنبل
دانه هاي کدو تنبل سرشار از ویتامین هاي B هستند، که برای رشد مو و همچنین ظاهر بی نقص آن عنصری اساسی محسوب میشوند. برای پیشگیری از ریزش مو، میتوانید روغن دانه کدو تنبل رابه رژیم غذایی خود اضافه کنید. به لطف ویژگی هاي آن، این روغن مکملی خوب برای برطرف کردن مشکلات مو است.

 

رشد سریع مو با لوبیاها
لوبیا از محتوای بالای آهن سود میبرد، که یکی از مواد مغذی اساسی بدن برای تقویت رشد مو است. یک وعده لوبیا تقریباً نیمی از مقدار مصرف توصیه شده روزانه آهن را تامین می‌کند. همچنین، لوبیا سرشار از روی و کولین است که برای تنظیم گردش خون در پوست سر ضروری هستند.

 

رشد سریع مو با تخم مرغ
تخم مرغ یکی از مواد غذایی سرشار از پروتئین است و همچنین از محتوای بالای ویتامین B12 سود می‌برد. اگر بطور منظم تخم مرغ مصرف کنید، رشد مو با آهنگی سریعتر و قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.

 

رشد موها با برنامه غذایی مفید |معرفی بهترین مواد خوراکی برای رشد موها

 

نوشته رشد موها با برنامه غذایی مفید |معرفی بهترین مواد خوراکی برای رشد موها اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.Source link

دانلود در ادامه مطلب