تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران 57 ، بریتانیا 69 ، نمایش درخشان ملی پوشان ایران با برد همراه نشد

به گزارش وبمستر وبلاگ، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران امروز در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی پارالمپیک توکیو به مصاف بریتانیا رفت.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران 57 ، بریتانیا 69 ، نمایش درخشان ملی پوشان ایران با برد همراه نشد

به گزارش خبرنگار ، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در چهارمین مسابقه خود در مرحله گروهی رقابت های پارالمپیک توکیو به مصاف تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا رفت.

کوارتر اول / ایران 15 - بریتانیا 20

 • مجتبی کمالی با پرتابی 2 امتیازی اولین امتیاز این مسابقه را به نام ایران ثبت کرد.
 • بازیکن تیم بسکتبال با ویلچر بریتانیا اولین امتیاز تیم خود را از یک پرتاب پنالتی به دست آورد.
 • محمدحسن صیاری با پرتابی 2 امتیازی امتیاز چهارم ایران را کسب کرد.
 • تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا در این دقایق عملکرد بهتری داشت و توانست امتیاز هفتم خود را هم به دست آورد.
 • صیاری ستاره ایران با کسب 2 امتیاز اختلاف را به یک امتیاز رساند.
 • مجتبی کمالی با پرتابی منطقه ای امتیاز نهم ایران را کسب کرد.
 • محمد نژاد با پرتابی زیر سبد تیم بریتانیا بازی را به نتیجه 13 بر 9 به سود تیم کشورمان رساند.
 • مهاجم بریتانیا با پرتابی 3 امتیازی نتیجه بازی را به سود تیم خود تغییر داد.
 • آخرین امتیاز این کوارتر را بازیکنان بریتانیا به دست آوردند و کوارتر اول با نتیجه 20 بر 15 به سود این تیم به اتمام رسید.

کوارتر دوم / ایران 31 - بریتانیا 40

 • کوارتر دوم با امتیاز گیری بازیکنان بریتانیا شروع و نتیجه بازی 22 بر 15 شد.
 • حسن کمالی با پرتابی آزاد امتیاز ایران را به 18 رساند.
 • پرتاب صیاری با بدشانسی وارد سبد بریتانیا نشد.
 • تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا در این دقایق بازی بهتری را به نمایش می گذاشت و پیروز شد امتیاز خود را به 30 برساند.
 • آقا کوچکی سرمربی ایران در فاصله 6 دقیقه مانده به اتمام بازی وقت استراحت درخواست کرد.
 • محمد نژاد با پرتابی 3 امتیازی، فاصله 2 تیم را کمتر کرد.
 • هریسون زیر سبد ایران از اشتباه مدافعان استفاده کرد و امتیاز 32 تیم بریتانیا را به دست آورد.
 • سرمربی بریتانیا در فاصله 3 دقیقه به انتها نیمه اول درخواست وقت استراحت داد.
 • بازیکنان بریتانیا 2 امتیاز دیگر کسب کردند و نتیجه بازی به 34 بر 27 تبدیل شد.
 • صیاری با پرتابی منطقه ای امتیاز 31 ایران را به دست آورد.
 • کوارتر دوم این مسابقه با نتیجه 40 بر 31 به سود تیم بریتانیا به انتها رسید.

کوارتر سوم / ایران 41 - بریتانیا 50

 • اولین امتیاز این کوارتر را بازیکنان بریتانیا به دست آوردند و نتیجه بازی را به 44 بر 31 رساندند.
 • بگ زاده زیر سبد بریتانیا نتوانست پرتاب خود را تبدیل به امتیاز کند.
 • مجتبی کمالی با پرتابی 3 امتیازی اختلاف 2 تیم را به 10 امتیاز رساند.
 • براون با پرتابی 2 امتیازی زیر سبد ایران امتیاز 48 تیم خود را کسب کرد.
 • کمالی توانست علاوه بر گل کردن پرتاب 2 امتیازی خود یک پرتاب پنالتی هم به دست آورد و آن را هم وارد سبد بریتانیا کرد.
 • پرتاب 3 امتیازی عبدی با بدشانسی وارد سبد بریتانیا نشد.
 • سرمربی بریتانیا در فاصله 2 دقیقه مانده به انتها کوارتر سوم درخواست وقت استراحت داد.
 • سعادت پور فرصت بسیار خوبی را زیر سبد بریتانیا از دست داد تا نتیجه همچنان 48 بر 39 به سود بریتانیا باشد.
 • پرتاب 3 امتیازی بازیکنان بریتانیا وارد سبد ایران نشد.
 • عبدی با پرتابی 2 امتیازی پوئن 41 ایران را کسب کرد.
 • براون آخرین امتیاز این کوارتر را به دست آورد و کوارتر سوم با نتیجه 50 بر 41 به سود بریتانیا به اتمام رسید.

کوارتر چهارم / ایران 57 - بریتانیا 69

 • اولین امتیاز این کوارتر را صیاری ستاره تیم ایران کسب کرد.
 • جو بازیکن تیم بریتانیا دومین پرتاب 2 امتیازی و متوالی خود را وارد سبد کشورمان کرد و نتیجه بازی را به 56 بر 43 رساند.
 • صیاری میان مدافعان تیم بریتانیا توانست امتیاز 47 را برای ایران کسب کند.
 • جو آلن 2 پرتاب پنالتی خود را تبدیل به گل کرد و امتیاز 60 را برای بریتانیا به دست آورد.
 • سرمربی تیم ملی ایران در فاصله 5 دقیقه به انتها بازی درخواست وقت استراحت داد.
 • پرتاب 3 امتیازی محمد نژاد با بدشانسی وارد سبد تیم بریتانیا نشد.
 • ساگار در یک ضد حمله سریع و با پرتابی 2 امتیازی اختلاف بازی را به 19 رساند.
 • ایاشی با حرکتی زیبا زیر سبد بریتانیا توانست امتیاز 51 را برای ایران به دست آورد.
 • صیاری با پرتابی منطقه ای امتیاز 53 را برای کشورمان کسب کرد.
 • لی توانست امتیاز 69 را برای تیم بریتانیا کسب کند.
 • صیاری با پرتابی 3 امتیازی توانست امتیاز 57 را برای ایران به دست آورد.

این مسابقه با نتیجه 69 بر 57 به سود تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا به اتمام رسید.

کوارتر دوم / ایران 31 - بریتانیا 40

 • کوارتر دوم با امتیاز گیری بازیکنان بریتانیا شروع و نتیجه بازی 22 بر 15 شد.
 • حسن کمالی با پرتابی آزاد امتیاز ایران را به 18 رساند.
 • پرتاب صیاری با بدشانسی وارد سبد بریتانیا نشد.
 • تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا در این دقایق بازی بهتری را به نمایش می گذاشت و پیروز شد امتیاز خود را به 30 برساند.
 • آقا کوچکی سرمربی ایران در فاصله 6 دقیقه مانده به اتمام بازی وقت استراحت درخواست کرد.
 • محمد نژاد با پرتابی 3 امتیازی، فاصله 2 تیم را کمتر کرد.
 • هریسون زیر سبد ایران از اشتباه مدافعان استفاده کرد و امتیاز 32 تیم بریتانیا را به دست آورد.
 • سرمربی بریتانیا در فاصله 3 دقیقه به انتها نیمه اول درخواست وقت استراحت داد.
 • بازیکنان بریتانیا 2 امتیاز دیگر کسب کردند و نتیجه بازی به 34 بر 27 تبدیل شد.
 • صیاری با پرتابی منطقه ای امتیاز 31 ایران را به دست آورد.
 • کوارتر دوم این مسابقه با نتیجه 40 بر 31 به سود تیم بریتانیا به انتها رسید.

کوارتر سوم / ایران 41 - بریتانیا 50

 • اولین امتیاز این کوارتر را بازیکنان بریتانیا به دست آوردند و نتیجه بازی را به 44 بر 31 رساندند.
 • بگ زاده زیر سبد بریتانیا نتوانست پرتاب خود را تبدیل به امتیاز کند.
 • مجتبی کمالی با پرتابی 3 امتیازی اختلاف 2 تیم را به 10 امتیاز رساند.
 • براون با پرتابی 2 امتیازی زیر سبد ایران امتیاز 48 تیم خود را کسب کرد.
 • کمالی توانست علاوه بر گل کردن پرتاب 2 امتیازی خود یک پرتاب پنالتی هم به دست آورد و آن را هم وارد سبد بریتانیا کرد.
 • پرتاب 3 امتیازی عبدی با بدشانسی وارد سبد بریتانیا نشد.
 • سرمربی بریتانیا در فاصله 2 دقیقه مانده به انتها کوارتر سوم درخواست وقت استراحت داد.
 • سعادت پور فرصت بسیار خوبی را زیر سبد بریتانیا از دست داد تا نتیجه همچنان 48 بر 39 به سود بریتانیا باشد.
 • پرتاب 3 امتیازی بازیکنان بریتانیا وارد سبد ایران نشد.
 • عبدی با پرتابی 2 امتیازی پوئن 41 ایران را کسب کرد.
 • براون آخرین امتیاز این کوارتر را به دست آورد و کوارتر سوم با نتیجه 50 بر 41 به سود بریتانیا به اتمام رسید.

کوارتر چهارم / ایران 57 - بریتانیا 69

 • اولین امتیاز این کوارتر را صیاری ستاره تیم ایران کسب کرد.
 • جو بازیکن تیم بریتانیا دومین پرتاب 2 امتیازی و متوالی خود را وارد سبد کشورمان کرد و نتیجه بازی را به 56 بر 43 رساند.
 • صیاری میان مدافعان تیم بریتانیا توانست امتیاز 47 را برای ایران کسب کند.
 • جو آلن 2 پرتاب پنالتی خود را تبدیل به گل کرد و امتیاز 60 را برای بریتانیا به دست آورد.
 • سرمربی تیم ملی ایران در فاصله 5 دقیقه به انتها بازی درخواست وقت استراحت داد.
 • پرتاب 3 امتیازی محمد نژاد با بدشانسی وارد سبد تیم بریتانیا نشد.
 • ساگار در یک ضد حمله سریع و با پرتابی 2 امتیازی اختلاف بازی را به 19 رساند.
 • ایاشی با حرکتی زیبا زیر سبد بریتانیا توانست امتیاز 51 را برای ایران به دست آورد.
 • صیاری با پرتابی منطقه ای امتیاز 53 را برای کشورمان کسب کرد.
 • لی توانست امتیاز 69 را برای تیم بریتانیا کسب کند.
 • صیاری با پرتابی 3 امتیازی توانست امتیاز 57 را برای ایران به دست آورد.

این مسابقه با نتیجه 69 بر 57 به سود تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا به اتمام رسید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 8 شهریور 1400 بروزرسانی: 8 شهریور 1400 گردآورنده: blogwebmaster.ir شناسه مطلب: 466

به "تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران 57 ، بریتانیا 69 ، نمایش درخشان ملی پوشان ایران با برد همراه نشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران 57 ، بریتانیا 69 ، نمایش درخشان ملی پوشان ایران با برد همراه نشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید