شطرنج

حملات لاریجانی به مذاکرات وین و دولت روحانی

خبرنگاران : لاریجانی گفت: موضع ایران در خصوص بازگشت به آمریکا توسط حکومت خوب بیان شد ولی بد عمل شد! وقتی که گفته شد احتیاج به جلسه و تبادل نظر نداریم ـ آمریکا عمل کند ـ راستایی آزمایی گردد ـ بعد جلسه بگذارند درست و دقیق بود. اما...

4 خرداد 1400