ادغام رتبه بندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی از سال آینده

به گزارش وبمستر وبلاگ، تهران (پانا) - معاون آموزشی وزارت بهداشت از ادغام رتبه بندی های آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال 1400 اطلاع داد.

ادغام رتبه بندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی از سال آینده

به گزارش وزارت بهداشت، علی اکبر حق دوست در جلسه جوابگویی اجتماعی گفت: طبق توافق به عمل آمده میان معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از سال 1400 رتبه بندی های آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی در هم ادغام خواهند شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه نمود: محورهای شش گانه مرجعیت، همگرایی، جوابگویی، آمایش سرزمینی، بین المللی سازی و مفهوم خردورزی و حکمت، محورهای اصلی این رتبه بندی خواهند بود.

وی با اشاره به رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (راد 3) اضافه نمود: در رتبه بندی منتشر شده، مفهوم جوابگویی از دو منظر، آنالیز شد و دانشگاه ها بر اساس آن طبقه بندی شدند. بسته جوابگویی از مجموعه بسته های تحول و نوآوری در آموزش است و کسب رتبه های اول توسط دانشگاه های کوچکتر در این رتبه بندی، بسیار قابل توجه است.

حق دوست اعلام کرد: دانشگاه های تهران، زاهدان، کاشان، اصفهان، شهید بهشتی، شهرکرد، ایران و تبریز پیروز به کسب رتبه در بسته جوابگویی شدند. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی جیرفت، فسا، لارستان و بیرجندش نیز توانستند در رتبه بندی بسته جوابگویی، پیشرفت خوبی از خود نشان بدهند.

وی تاکید نمود: بر اساس شاخص های ترکیبی در مفهوم جوابگویی نیز دانشگاه های علوم پزشکی تهران، اصفهان، مشهد، شهید بهشتی، تبریز، شیراز، کرمان، همدان و کرمانشاه پیروز شدند رتبه های برتر را از آن خود نمایند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد باید کوشش کنیم تا تربیت و آموزش به سمت و سوی جوابگویی حرکت کند.

وی گفت: تفکیک بعضی رشته های علوم پزشکی و تبدیل آنها به رشته هایی که نمی توانند احتیاجهای جامعه را به تنهایی مرتفع نمایند و یا راه اندازی رشته هایی که آموزش های لازم و مورد احتیاج در جامعه را به دانشجویان نمی دهند بیانگر ضرورت توجه به آموزش جوابگوست و باید فکری کنیم تا بحث جوابگویی اجتماعی، خیلی وسیع و بر اساس احتیاجسنجی اجتماعی انجام گردد لذا اینکه برای چه کاری، چه تعدادی نیروی انسانی مورد احتیاج است از موضوعات مهم حوزه جوابگویی اجتماعی است.

در ادامه این جلسه دکتر ابوالفضل صلواتی زاده عضو کارگروه جوابگویی اجتماعی ضمن آنالیز تاثیر اجبار یا داوطلبانه بودن فعالیت های مرتبط با جوابگویی اجتماعی گفت: طبق آنالیز های صورت گرفته 90 درصد دانشجویانی که در فعالیت های داوطلبانه شرکت داشته اند، حاصل آموزش های قبلی بوده و با توجه به عدم وجود حوزه جوابگویی اجتماعی در گذشته این افراد داوطلب در زمینه المپیاد کارآفرینی و توانمندسازی انجمن های علمی و یا امتیازهای Edc دانشگاه فعالیت داشته اند.

صلواتی زاده گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته از دانشجویان، تاثیر گذارترین مباحث آموزشی عبارتند از: هوش هیجانی، تاب آوری در شرایط بحرانی، هدف گذاری و زندگی هدفمند، مهارت های ارتباطات کلامی و غیرکلامی، اصول و مبانی تیم سازی و کار تیمی، تفکر نقادانه، منتورینگ یا رهبری سازمانی و مسئولیت اجتماعی فردی و سازمانی.

وی اضافه نمود: از دیدگاه دانشجویان جذاب ترین شیوه های آموزشی نیز عبارتند از: بازدیدهای میدانی، پخش فیلم های سینمایی بیوگرافی افراد پیروز و شاخص، سخنرانی های برگزیده TED و مطرح نمودن چالش های زندگی افراد مختلف و سخنرانی افراد پیروز در فعالیت های داوطلبانه و قرار دادن دانشجو در صندلی افرادی که با مسائل عظیم روبرو شده اند و درخواست بداهه پردازی از دانشجو.

عضو کارگروه جوابگویی اجتماعی تاکید نمود: اگر قرار باشد جوابگویی اجتماعی به عنوان یک درس دو واحدی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح گردد باید به سراغ تاثیرگذارترین مباحث و جذاب ترین روش های آموزش به صورت علمی و عملی برویم و به دانشجو بیاموزیم که امکان ندارد چراغی برای کسی روشن کنید و خودتان در تاریکی بمانید لذا ضروری است این درس یک بار به صورت پایلوت در کنار توانمندسازی اساتید انجام گردد.

دکتر نیکو یمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از آموزش جوابگو با عنوان روح حاکم بر دانشگاه های علوم پزشکی یاد کرد و گفت: محدود کردن آموزش جوابگو در قالب یک درس صحیح نیست و باید روش های مورد احتیاج آموزش جوابگو در همه کارهای آموزشی اعم از برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی لحاظ گردد لذا بسط آموزش جوابگو در کوریکولوم ها و اجرای آموزش در راستای توانمندسازی افراد، منجر به راهنمایی کوریکولوم ها به سمت و سوی جوابگویی خواهد شد.

در ادامه این نشست امینی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با تاکید بر دروس انتخابی مورد احتیاج جامعه در حوزه جوابگویی اجتماعی، پیشنهاد ارائه این درس به عنوان یک درس یک واحدی در چهار ترم را مطرح نمود.

در ادامه دکتر سیدحسن امامی رضوی دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با اشاره به برنامه عملیاتی تدوین شده گفت: در برنامه ریزی برنامه عملیاتی، موضوع ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه پاسخ ویی اجتماعی مدنظر بوده است.

وی اضافه نمود: لذا گنجاندن مفاهیم جوابگویی اجتماعی در برنامه های آموزشی (و نه به عنوان یک درس) و برگزاری کارگاه های آموزشی برای افزایش توانمندی دانشجویان، می تواند موثر باشد و ضروری است در این راستا روش های آموزشی مورد احتیاج حوزه آموزش جوابگو به دانشگاه ها ارائه گردد تا در کل، برنامه های آموزشی به صورت هماهنگ اعمال گردد.

امامی رضویی تاکید نمود: برنامه تحول آموزش پزشکی نیز در حال بازنگری است و بسته آموزش جوابگو در این برنامه با همان نام، ادامه خواهد یافت.

دکتر مصری زاده نیز فراهم سازی بستر جوابگویی اجتماعی و آموزش گام به گام این حوزه را مورد آنالیز قرار داد و تاکید نمود در صورت عدم تایید واحد درسی، تدوین درسنامه در راستای ارائه برنامه یکسان و صحیح به دانشگاه ها در حوزه پاسخ گویی اجتماعی مفید و موثر خواهد بود.

وی گفت: تدوین درسنامه جوابگویی در فرهنگستان علوم پزشکی در دست اجراست و اگر در قالب دوره های حرفه ای، مهارتی و توانمندسازی، دوره های کوتاه مدت جوابگویی اجتماعی توسط مرکز ملی آموزش های مهارتی تعریف گردد تا هر دانشگاهی که تمایل دارد از آن استفاده کند بسیار مفید خواهد بود.

سپس دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: در آموزه هایی مانند اخلاق پزشکی و آموزش جوابگو که باید مانند چتری همه موارد را پوشش بدهند کوریکولوم های اصلی موضوع مهمی هستند و مدیریت آنها است که در شکل دادن رفتار و فرهنگ جامعه نقش اساسی دارد و برنامه ریزی ویژه ای می طلبد.

دکتر پروین پاسالار مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت نیز به تحلیل و آنالیز آمار دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت و تاکید نمود: با توجه به اینکه فقط 20 درصد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی را دانشجویان پزشکی تشکیل می دهند و 80 درصد دانشجویان این دانشگاه ها دانشجویان سایر رشته ها هستند، این موضوع توجه بسیاری را در برنامه ریزی برای حوزه جوابگویی و سایر حوزه ها می طلبد.

در ادامه سلام زاده رئیس گروه تحول و تعالی سازمانی از معاونت توسعه و برنامه ریزی وزارت بهداشت، گفت: یکی از مسائلی که در نتیجه عدم ارتباط بین معاونت توسعه و معاونت آموزشی وجود داشت، تدوین واحدهای درسی یا تربیت دانش آموختگانی بود که جای کار نداشتند زیرا در مدارک و مشاغل معاونت توسعه، مدارک تحصیلی جدید وجود نداشت. لذا هماهنگی معاونت آموزشی در زمان تدوین رشته های جدید با معاونت توسعه باعث تعریف صندلی سازمانی در بخش بهداشت و درمان خواهد شد.

وی گفت شاخص جوابگویی اجتماعی برای سال آینده به مجموعه شاخص های معاونت آموزشی جهت شرکت در جشنواره شهید رجایی اضافه نموده شده است و این مهم، تأثیر بسزایی در راستای ارائه خدمت به مردم در حوزه بهداشت و درمان ایفا خواهد نمود و همچنین در ارزیابی عملکرد سازمان، نقش اساسی خواهد داشت.

در همین زمینه دکتر شریعتی گفت: باید جوابگویی اجتماعی در کلیه افعال دانشگاه ها ادغام گردد اما داشتن کلاس ها و کارگاه برای درک بهتر جوابگویی اجتماعی مفید است و بهتر است که این کلاس ها و کارگاه ها اختیاری باشد تا به مرور زمان، گفتمان جوابگویی اجتماعی در دانشجویان و دانشگاه ها نهادینه گردد.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 12 بهمن 1399 بروزرسانی: 12 بهمن 1399 گردآورنده: blogwebmaster.ir شناسه مطلب: 101

به "ادغام رتبه بندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی از سال آینده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ادغام رتبه بندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی از سال آینده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید